Våldet i Sverige blir allt värre. Förra helgen skedde fyra skottlossningar med två ihjälskjutna, varav en förmodligen var fel måltavla. Klankulturer gör att unga dras in i en miljö där man vill mörda för att skaffa sig status.

Sverige har tagit emot miljoner människor från regioner i världen där våld är vägen till respekt och status. När klankulturer nu har etablerats i Sverige har det blivit ”trendigt” att mörda. Det är ett sätt att ”bli någon”.

– Det har blivit trendigt att mörda. Man har respekt på gatan om man är mördare och det är många som vill komma och göra affärer med dig, säger en avhoppad kriminell till SVT.

Klanerna sätter nya normer

Kommissarie Fredrik Gårdare säger att barn och ungdomar “socialiseras” in i kriminaliteten av de äldre killarna i bostadsområden runt om i Sverige.

– Socialisering innebär att de här unga pojkarna anammar de normer som finns i deras närmiljö. Där blir det normaliserat att tänka i banor av att kriminalitet ingår och ska ses som naturligt och en självklarhet, säger han till SvD.

– Det finns en organiserad brottslighet som har stor makt över bostadsområdet. Att det finns patriarkala system som går utanför samhällets system. Och det finns även klaner som har en väldigt stor inverkan på lokalsamhället. 

– Dessutom finns det väldigt många olika språk, väldigt många olika religioner. Det råder en relativt hög arbetslöshet och en låg ekonomisk status. Och detta tillsammans gör att det blir väldigt många dåliga tendenser som bidrar och gör att det är alldeles för lätt och för enkelt att hamna snett.

Allt fler mycket unga engageras i våldet

Och han förutspår att utvecklingen kommer att bli än värre.

– Yngre vill gärna utföra uppdraget åt de äldre för att visa vad de kan och för att få komma in i gemenskapen och bli mer fullvärdiga. Jag tror våldet kommer att gå ner ännu mer i ålder, säger kommissarie Gårdare till tidningen.

*

Se nyhetsinslag i Riks: