Utanför EU-parlamentet i Strasbourg demonstrerade bönder mot klimataktivister varandra inför omröstning om förslag till naturrestaureringslag som innebär att mängder med jordbruksmark inte ska få brukas.

Frågan har blivit omdebatterad eftersom den enligt bönderna skulle kunna få stora konsekvenser för jordbruket och självförsörjningen av livsmedel i exempelvis Sverige. Men enligt klimataktivister behövs lagen för att skydda den biologiska mångfalden.

– Vi behöver naturen för att överleva. Om vi fortsätter som vi gör nu är vi på väg mot ett stup, säger Greta Thunberg på plats i Strasbourg enligt TT.

Allvarliga konsekvenser

Att inte få odla på jordbruksmark eller inte få avverka skog i Sverige skulle få allvarliga konsekvenser.

Svenska bönder i LRF uppskattar att det kan komma att kosta svenska skattebetalare 350 miljarder kronor att kompensera de bönder som blir förbjudna att odla sin mark.

Konservativa partierna i Europaparlamentet vill skrota förslaget.

– Åtgärderna som kommissionen vill vidta är ju stalinistiska. Man sätter upp en viss procentsats som länderna ska återställa mark. Det är svårt att återställa mark som varit uppodlad i hundra år. Det vore bättre om medlemsländerna fick mål att jobba mot och stärka biologisk mångfald, säger Martin Kinnunen (SD) som är miljöpolitisk talesperson till Riks.

Om parlamentet säger ja kommer förhandlingar med ministerrådet inledas i höst.

*

Se hela intervjun med Martin Kinnunen i Riks: