Gängkriminella ska kunna förbjudas att vara på vissa platser. Lagförslag om detta har nu överlämnats till justitieminister Gunnar Strömmer av utredaren Sara Markstedt.

Vid en presskonferens på måndagen presenterade utredaren, tillika rådmannen, Sara Markstedt sitt förarbete om hur en lag om förbud kan utformas.

Enligt förslaget ska polismyndigheten begära förbjud för enskild att röra sig på en viss plats, under förutsättning att det kan anses förhindra brott. Åklagare ska sedan fatta beslut om förbud.

Den som får vistelseförbud behöver inte vara misstänkt för konkret brott och kan vara ostraffad. Men personen måste vara koppla till kriminella nätverk. Den som polis och åklagare ger vistelseförbud ska ha rätt att få beslutet prövat av domstol.

Det ska finnas risk för olaglig verksamhet i området och att personen riskerar främja brottsligheten.

Sara Markstedt bedömer att lagen kan komma att användas i ett hundratal fall per år och på ett begränsat antal områden. Detta ska jämföras med att tiotusen personer idag beräknas vara aktiva i klan- och gängkriminell verksamhet och att tjugotusen till finns i deras omkrets.

Nu ska ska lagförslaget sändas på remiss. Justitieministern beräknar att en ny lag ska kunna träda ikraft 1 juli 2024.