Språkröret Per Bolund meddelar idag sin avgång. Kanske borde partiet passa på att lägga ner sig själva också? Partiet har gjort stor skada för Sverige. Miljöpolitik bedrivs bäst av andra.

Per Bolund är en av de mest långvariga miljöpartisterna på riksnivå. Han blev politisk tjänsteman i Göran Perssons regeringskansli redan 2002. Ändå är han oerhört anonym, intetsägande skulle man till och med kunna säga.

Han blev riksdagsman 2006, finansmarknadsminister 2014-21 och språkrör 2019.

Höga el-, bränsle- och matpriser

Mest känd är han kanske som miljöpartisten i mörkblå kostymer. Han har sett ut som en moderat. Men varit medansvarig för kärnkraftens avveckling och därmed de skyhöga elpriserna. Han har varit ansvarig för reduktionsplikten och bränsleskattehöjningarna som givit svenska folket världens högsta bränslepriser vid pump.

Denna ”gröna” omställning har också resulterat i chockhöjda matpriser, eftersom alltifrån bonden som odlar maten och föder upp djuren till varutransporterna har drabbats av dessa höjda omkostnader. Vilket naturligtvis måste tas ut av kunderna.

MP lade grunden för tågkaoset

Skälet till att Miljöpartiet fick tjänstemän på regeringskansliet 2002 var att man annars hotade med att släppa fram en borgerlig regering. Ett annat pris MP krävde var nya järnvägar till Norrland där få människor bor. Dessa investeringar finansierade Perssonregeringen genom att dra ned på järnvägsunderhållet – det är därför det är så mycket växelfel, elfel och att tågtafiken i sommar ställs in – på grund av långvarigt eftersatt underhåll. (Schweiz satsar tre gånger så mycket på järnvägsunderhåll per kilometer.)

Plastpåseskatt istället för seriös politik

Dessutom har Per Bolund och MP varit mer upptagna av att skriva pressmeddelanden om nya påhitt som ger media, än om förändra grundläggande strukturer i effektiv och därmed miljövänlig riktning.

Miljöpartiet är helt enkelt ett enda stort fiasko.

Inte minst för miljön.

Därför borde Miljöpartiet på den kongress i höst då Per Bolund avslutar sitt språkrörsuppdrag kanske inte välja någon ersättare, utan lägga ned partiet. Det finns partier både till vänster och höger som driver miljöagendan smartare.

*

Se inslag i Riks om Per Bolund och hans avgångsbesked: