Vänsterpartiets roll som stödparti åt Socialdemokraterna är historia, säger vice partiledaren Ida Gabrielsson i en lång intervju i Svenska Dagbladet.

Det gick dåligt för Vänsterpartiet i höstens riksdagsval, man backade från 8,0 till 6,7 procent av rösterna. Men de högt ställda målen ligger fast för partiet. Vänsterpartiet kommer att kräva fullt inflytande om vänstersidan i politiken får majoritet efter nästa val.

– Det tror jag också att de förstår. För oss handlar det om väljarna. Om de stödjer oss ska de också ha inflytande om sakpolitiken, säger Ida Gabrielsson om relationen till Socialdemokraterna.

Och Gabrielsson hoppas naturligtvis att den ”breda vänstern”, alltså S och V, ska fortsätta öka så som man nu gjort i opposition. Enligt SCB i maj är väljarstödet nästan 46 procent för de röda partierna. ”Det är det som är det viktiga”, menar Gabrielsson.

V bättre på att ställa krav på S

Hon är inte säkert på att Socialdemokraterna kommer att gå längre vänsterut och ”leva upp till väljarnas förväntningar och leverera” vänsterpolitik.

Men då tänker Vänsterpartiet inte vika ned sig.

– Vi har blivit bättre på att ställa krav. Man kan göra en hel del och få igenom saker även om man har 8 procent, säger Gabrielsson till Svenska Dagbladet (betalvägg).

Den skadliga vågmästarrollen

Självklart vill alla småpartier ha stort inflytande även om de saknar väljarnas mandat att kräva sådant. Här finns en brist i det parlamentariska systemet, och särskilt i det svenska valsystemet. Den bristen stavas ”vågmästarroll”.

Miljöpartiet har haft vågmästarrollen i nästan 20 år, inte minst då de borgerliga inte samtalade med Sverigedemokraterna. Det gav Miljöpartiet ett helt oproportionellt stort inflytande, långt större än väljarstödet, över både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.

Nu tänker Vänsterpartiet också kräva inflytande som ett vågmästarparti, även om de finns på ena flanken.

Jag säger: Grattis Magdalena Andersson!

Och den här typen av besked är viktiga för väljarna. En röst på S är en röst för att ge V och MP stort inflytande över en kommande vänsterregering.