SCB:s majmätning om hur väljarna skulle rösta om det vore val idag ger Socialdemokratin ett övertag. Men även om detta skulle bli valresultat 2026 är man beroende av småpartier.

Regeringssidan har inte lyckats i konkret handling visa att Sverige bytt regering. Man har tillsatt en mängd utredningar som ska resultera i ändrad konkret politik, men ännu har ingenting av det märkts för allmänheten.

Samtidigt har Socialdemokratin skickligt ägnat sig åt dubbelspel. Man kritiserar regeringen för att den inte genomför sina vallöften om exempelvis sänkta bränslepriser, men talar tyst om att priset vid pump hade varit flera kronor högre om S vunnit valet och genomfört sin politik. S har kritiserat att regeringen inte sänkt reduktionsplikten (som är 30% idag), alltså inblandningen av biobränsle i diesel och bensin. Men man talar tyst om att det egna partiet kraftigt vill höja reduktionsplikten (till 66%), vilket ger kraftigt höjda bränslepriser.

På det känslomässiga planet har S spelat upp missnöje med att regeringen inte agerar, samtidigt som man sakligt sett själva hade gått i en helt annan riktning än vad de missnöjda väljarna vill.

Opinionssiffrorna är luft

Om man betänker detta är SCB och andra mätningar mest luft, de speglar ett känslomässigt stämningsläge. Det kan ändras radikalt när regeringen börjar genomföra det man lovat.

Men samtidigt är det märkligt att regeringen inte funnit några ”lågt hängande frukter” som man snabbt kunnat lägga fram till riksdagen och få genomfört. Då hade väljarkåren kunnat se att det händer något. Då hade S-taktiken inte varit lika framgångsrik.

Småpartierna minskar…

Om vi tittar på de konkreta opinionssiffrorna fortsätter småpartierna att minska. Alla går till Socialdemokraterna, som når högre siffror i SCB än i andra mätningar.

… men blir fortsatt huvudvärk för S

Men även om SCB:s glädjesiffror för S skulle bli verklighet, kommer partiet att vara beroende av två småpartier för att kunna ta tillbaka statsministerposten. Och småpartierna kommer naturligtvis kräva stora eftergifter för att släppa fram Magdalena Andersson. De vet att ingenting är viktigare för S än att få statsministerposten. S kommer att vara beredda att sälja ut ALLT för att komma tillbaka till Rosenbad.

Det måste väljarna uppmärksammas på. En röst på S är en röst för gigantiskt stort inflytande för MP, C och/eller V.

C är de stora förlorarna

I tabellen nedan jämför jag med SCB-mätningen i maj förra året, alltså inför valrörelsen. Då framgår hur oerhört stort tappet är för Centerpartiet. Också V ligger sämre till än för ett år sedan, medan L ligger bättre till även om man ligger under spärren.

SCB har frågat: Vad skulle du rösta på om det vore val idag? Maj 2023 jämförs med maj 2022.