Antalet lediga tjänster är stort, samtidigt som en halv miljon vuxna varken arbetar eller studerar. Orsak: Det är inte civilingenjörer och läkare genom invandring, utan personer som inte klarar svenska krav på arbetsmarknaden.

Näringslivet skriker efter ny personal. Larmen har funnits länge om historisk brist på arbetskraft. Men vi har en halva miljon vuxna i landet som inte arbetar, utan lever på bidrag. Varför rekryteras inte dessa? Partier och medier talade ju om för allmänheten att de som kommer genom migration är civilingenjörer och läkare.

Så är det inte. Sanningen är att många knappt kan läsa och skriva. De talar inte svenska. Och många vill leva på bidrag, inte arbeta. Sverige har ju lovat välfärd.

Två helt olika problem

Men går det inte att sätta dessa människor som lever i ”utanförskap”, som det så fint heter, i arbete? De saknar ofta förutsättningar att nå kvalificering för de lediga tjänster som det finns gott om.

Här måste politiken dra in bidragen, så att människor som inte vill arbeta lämnar landet. Och samtidigt, för de som vill göra rätt för sig, måste en lågkvalificerad arbetsmarknad tillåtas. Har man likt Fredrik Reinfeldt utropat ”Tack för att ni valde Sverige!” så har man skyldighet att ge människor en möjlighet att leva rättskaffens i Sverige.

Eller som en migrant sa, ”varför har ni bjudit hit oss, om ni inte ordnar arbete och bostad åt oss?”

Det var naturligtvis fel av sju partier att locka hit miljontals människor som söker sig bättre livsvillkor än man kan få i hemlandet. Fortfarande är tillströmningen stor. Över 31.000 uppehållstillstånd beviljades under årets fyra första månader. Inget paradigmskifte här inte.

Enklare jobb

För dem som vill jobba måste enklare jobb bli möjliga, varför inte i kommunerna. Men då krävs också lägre löner, under nuvarande kollektivavtal, åtminstone innan de anställda visat sin förmåga och villighet att ta ansvar i utförandet av arbetet. Varför inte införa modern variant av de beredskapsarbeten som Per Albin Hansson fick tillstånd i efterdyningarna till den svåra depressionen som startade med börskraschen 1929?

När man bjudit hit människor och de är villiga att göra rätt för sig, är det faktiskt en moralisk skyldighet att ge dem rimliga villkor. Då gör man också rätt för den försörjning svenska skattebetalare bekostar.

De som däremot inte vill arbeta utan bara lyfter bidrag, eller ägnar sig åt kriminalitet, måste förmås att lämna landet. Bidragen måste trappas av och i slutändan ska endast matkuponger utgå. Till det bör återvandringsbidraget höjas så att man får ett startkapital att börja om i hemlandet.

Töm myndigheterna på onödigt byråkratjobb

Det andra problemet, bristen på utbildad personal, kan lösas genom att regeringen bantar alla myndigheter som fått växa oförklarligt mycket och som svämmar över av kommunikatörer och andra tjänster som inte tillför skattebetalarna några nyttigheter.

Dessa med högskoleexamen borde gå till de mer produktiva branscher som skriker efter folk. Staten bör släppa iväg dem genom att banta myndigheterna rejält.

Här i Samtiden kommer vi i sommar att visa hur ”feta” flera myndigheter blivit på personal, utan att de blivit bättre, snarare sämre.

Det vore märkligt om en modratledd regering inte skulle våga effektivisera statsförvaltningen. Lite av de gamla Bohman-moderaterna borde det ju finnas kvar. Med de besparingar som sker genom bantade myndighetr kan skatter sänkas (M) och välfärd stärkas (SD) i enlighet med regeringssidans partiönskemål.