När alla åtgärder som finns i Tidöavtalet blir verklighet, inte minst de skärpta fängelsestraffen kommer behovet av antalet platser i fängelser att bli dubbelt så stort som idag sitta i fängelse, enligt Kriminalvården beräkningar.

KOMMENTAR. Mycket stora förändringar väntar fångvården i Sverige om landet ska kunna låsa in alla som nu begår grova brott men släpps ut efter några månader.

Exempelvis utreder regeringen om villkorlig frigivning ska slopas som huvudregel vid avtjänande av fängelsestraff. I dag är huvudregeln att en person som dömts till fängelse blir villkorligt frigiven när två tredjedelar av straffet avtjänats, om det inte finns särskilda skäl.

Fler i dubbelceller

Många fler av de intagna på landets fängelser kommer att behöva dela cell i framtiden, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

”Idag är det en fjärdedel som delar cell, och den fjärdedelen kan nog behöva bli en hälft eller kanske tre fjärdedelar för att man ska kunna ro i land den här uppgiften”, säger Gunnar Strömmer i Ekots lördagsintervju.

I intervjun framgår att kriminalvården säger sig behöva dubbelt så stor budget för att kunna hantera så många fler intagna. Men ingen jämförelse görs mellan vad fängelseplatser kostar per dygn i Sverige i förhållande till Storbritannien eller Österrike, där kostnaden är en tredjedel mot den svenska.

Här måste regeringen granska varför andra europeiska stater kan hålla kostnaderna nere, medan de skenar i Sverige. Vilken lyx tilldelas svenska interner jämfört med brittiska eller österrikiska?

Att sitta i fängelse ska inte vara som att bo på lyxhotell.