Vindkraften är en ”grön bubbla” som slukar skattemedel. Den drivs fram av ”billiga offentliga pengar och generösa stöd”, och bygger på önsketänkande.

Det är statliga subventioner som driver utbyggnaden, det skriver skriver nationalekonomen Christian Sandström, ekonomikonsulten Christian Steinbeck och Vindkraftsupplysningens grundare Madeleine Staaf i Kvartal.

Olönsam utan statliga stöd

”Vid en granskning av vindkraftsparkernas årsredovisningar framträder tyvärr bilden av ännu en grön bubbla. Billiga offentliga pengar och generösa stöd har i kombination med önsketänkande och konsensus runt miljöfrågornas dignitet skapat en jordmån där bidragskapitalister skor sig på allmänhetens och miljöns bekostnad.”

De menar att många av de investeringar vi ser i dag är baserade på förväntningar om att staten ska fortsätta bjuda på 15–25 procent av intäkterna, skriver de och syftar bland annat på statliga investeringsbidrag och miljöbonusar.

Kinesiskt ägande av vindkraft i Sverige

Sveriges Radio har rapporterat att ett statligt kinesiskt bolag är den enskilt största ägaren inom svensk vindkraft. Uppgifter i flera medier gör gällande att utländska investerare från länder som Kina, Luxemburg och Schweiz under de senaste åren står bakom 95 procent av de vindkraftsprojekt som det tagits investeringsbeslut för.

”Dessa aktörer har dragits till Sverige i en omfattning och fart som för tankarna till Klondyke”, skriver de tre experterna i Kvartal och syftar på guldruschen i USA i slutet av 1800-talet.

Vindkraft kan var miljöbov

Det är idag oklar om riskerna med de kemiska sammansättningar som vindkraftverkens rotorblad avger ut i naturen. Det är heller inte klarlagt hur skrot från anläggningarna ska kunna tas om hand.

Miljöskadorna som vindkraften åsamkar mark och havsbottnar under mycket lång tid är inte kartlagda.