Den framgångsrika Youtube-kanalen Riks ska få nya ägare och flytta. Men även under sommaruppehållet kommer nyheter och kommentarer att publiceras. Håll koll!

Som ansvarig utgivare har jag fått frågor om Riks är hotad av nedläggning. Detta då kanalen genomgår vissa förändringar. Självklar är svaret att den framgångsrika satsningen ska fortsätta.

Riks har 1,1 miljoner unika tittare per månad och har fortsatt öka efter valrörelsen. Det visar vilket stort behov det finns av en mediekanal som inte är etablissemangsmedia och inte lutar åt vänster.

Verksamheten kommer nu att bolagiseras och flytta från nuvarande lokaler i Bromma. Det ger möjligheter att engagera fler finansiärer och bredda verksamheten under varudeklarationen ”konservativ nyhetsförmedling”.

Naturligt är också att passa på under sommaren, då ordinarie verksamheten tar sommaruppehåll. Men även under sommaren kommer inslag att publiceras, så håll ett öga på Riks.se.

Efter sommaren kommer Riks tillbaka med full styrka och med nya program.