Inblandningen av biobränsle i bensin och diesel minskar utsläppen i Sverige – men ökar utsläppen i andra länder. På några års sikt kommer det inte att gå att blanda in så mycket biodrivmedel som S-regeringen tidigare beslutat på grund av brist på biomassa.

ANALYS. På kort sikt kan biobränslen bidra till att Sverige når klimatmålen, konstaterar Riksrevisionen i en granskning. Men mängden biomassa är begränsad och en ökad användning (som S, V, MP och C vill) riskerar att leda till ökade utsläpp i andra delar av världen.

– Om inte de får tag på råvarorna för att de går till reduktionsplikten i Sverige, då använder de i många fall exempelvis fossila alternativ, säger Peter Jörgensen.

Alltså: istället för att använda biomassan i ursprungslandet forslas den (med stor energiåtgång) till Sverige, medan ursprungslandet får använder olja som ersättning. Istället för miljönytta uppstår ökade utsläpp – men det ser bra ut i svenska statistiken…

Hög kostnad för bilägarna

Priset på diesel har även höjts mer än vad S-regeringen förutspått till följd av att biodrivmedel blandats i, konstaterar Riksrevisionen.

Energimyndigheten får också kritik för att ha gjort bristfälliga konsekvensanalyser inför riksdagsbeslut om bland annat reduktionsnivåer.

Nya regeringen sänker inblandningen

Biobränsle är dyrare och höjer därmed literpriserna. I dag ligger reduktionsplikten på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

Regeringen och Sverigedemokraterna har beslutat sänka reduktionsplikten till 6 procent från 1 januari 2024.