Uppgången för Socialdemokratin har brutits, visar SVT:s väljarbarometer framtagen av Kantar Public. Det är främst småpartierna som ligger illa till jämfört med förra valet.

KOMMENTAR. Rörligheten i väljarkåren har varit stor sedan valet förra hösten: en tredjedel av väljarna har lämnat det parti de röstade på i valet förra året.

SVT:s Mats Knutsson ser förklaringar till de stora rörelserna i att 1) väljare ångrat sig, 2) är missnöjda eller 3) stödröstat i valet och nu gått tillbaka till det parti de gillar bäst.

Soffans effekt

Men det finns en fjärde förklaring: 4) ”soffan”. Alltså att väljare inte finner något skäl att tala om vilket parti man tycker är bäst just nu – av den enkla anledningen att det inte är val nu. Svarsfrekvensen i väljarbarometern ligger på bara 40 procent. Det är alltså 60 procent som inte tyckt det varit värt att svara.

Det gör det svårt att vikta de svar man fått in. Vänsterväljare brukar vara mer engagerade i politiken och kan därför vara överrepresenterade bland de som faktiskt svarat.

Att vänstersidan ökade så snabbt efter valet tyder på mätmetoderna för opinionsinstituten brister. De fångar inte upp de svala väljarna som inte vill ge besked till något institut utan nöjer sig med att rösta när det faktiskt är val. Här är det logiskt att icke-socialistiska väljare överväger. De ser samhället som större än staten och ser inte politik som enda svaret på att lösa problem i vardagen.

SD ökar mest

Det är fyra småpartier som balanserar på spärren. Ökar mest gör Sverigedemokraterna. Jag gissar att både småpartierna och SD är partier som just lockar upp väljare från soffan när det är val.

Avståndet mellan regeringssidan och oppositionen krymper, nu har röda sidan 52,5 procent mot regeringssidans 46,4 procent. Om 3,1 procentenheter byter från opposition till regeringssida har regeringssidan åter majoritet.

Grafik: SVT.se

Väljarbarometer genomfördes med 3 078 intervjuer under perioden 22 maj till 4 juni.