Riksdagsårets sista allmänpolitiska debatt med partiledarna gick efter förutsägbara linjer. Regeringssidan genomför det man lovade i valet – men hittills bara utredningsarbete. Oppositionen klagar, men frågan är varför de inte genomförde det man nu sa under de åtta år man regerade.

Nej, riksdagsdebatten gav inga överraskningar. Statsminister Ulf Kristersson (M) menade att staten måste göra mer för att motverka den allt grövre brottsligheten. Oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) vill ha mer pengar till kommunerna för ”förebyggande” arbete – men svarade inte på varför hon inte fixade det under sina åtta år i S-regeringen.

”Kommer att gå”

Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt, som ersatte Jimmie Åkesson i debatten, pekade under sitt anförande just på det faktum att Socialdemokraterna är ansvariga för dagens samhällsutveckling.

Statsminister Ulf Kristersson påpekade att det krävs beslutsamhet och uthållighet i kriminalpolitiken.

Han sa att det kommer att ta tid och vara svårt, men att det kommer att gå.

Är inte övertygad

Iallafall jag är inte övertygad. Regeringssidan säger visserligen samma sak efter valet som före, där är man betydligt hederligare och rakare än S, C, MP och V. Men det räcker inte att man tycker rätt. Man måste också agera, handla och genomföra i praktiken.

Här finns fortfarande stora frågetecken. Utredningar, viktiga sådana, är tillsatta. Men Sverige har knappast så mycket sämre lagar än andra länder som inte alls har samma våldsnivå. Det är något annat som driver våldet – Mellanösternkulturen som kommit hit med invandringen.

Den kulturen kan man inte lagstifta bort. Det handlar om instinkten att ta till våld istället för att nå samförstånd. Om reflexen att alltid anse sig kränkt när man inte får som man vill, och därmed tar sig rätten att misshandla, skjuta, spränga och döda.

Våldskapital måste bestraffas från 8 års ålder

Kanske vi kan kalla det temperamentet hos det kriminella klientelet. Pensionerade psykiatrikern Sten Levander har talat klarspråk om detta i över 30 år. Man kan identifiera pojkar redan i 8-10 årsåldern som är i riskzonen för att bli kriminella eftersom de föraktar normerna. Han har förespråkat ”barndomare” som kan gå in och fatta snabba och tidiga beslut när det gäller unga kriminella. Han har talat för ungdomsanstalter för unga förbrytare.

”Att inga konsekvenser följer på ungas brottslighet har konsekvenser”, sa han så sent som för fem år sedan (se mer i Ingen föds god och Rättsstaten har dragit sig tillbaka).

Ja, nu ser vi vilka konsekvenserna blir i form skottlossning med automatvapen mitt i rusningstid i Farsta centrum.

Men istället för att vidta åtgärder har S-regeringar och de flesta etablissemang – inklusive polisfacket – förespråkat saft-och-bulle-politik.

Osäker på om regeringen fattat allvaret

Jag är också efter dagens debatt i riksdagen osäker på om regeringsföreträdarna faktiskt förstår hur allvarligt det är när barn inte får lära sig svenska normer. Och att de inte tillrättavisas när de är 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 år gamla. Och knappast heller när de fyllt 15 år, eftersom straffrabatterna gjort påföljderna till skämt.

– Ingen föds god. Det blir man genom uppfostran. I den ingår att solidarisera sig med och styras av gemensamma moraliska värden, sa Sten Levander 2018.

Men de barn som nu dödar har inte fått denna uppfostran. Istället ser vi vuxenvärldens moraliska kapitulation. Barnen är som på en öde ö, likt i romanen Flugornas herre.

Invandrarbarnen därför att deras föräldrar är nya i landet och ingenting kan om vad som gäller i Sverige. De politiker som bjudit in dem har fullständigt skitit i dem och låtit barnen driva omkring vind för våg. Även när de börjat avvika har de sluppit straff. De har lärt sig att i Sverige är det bara att ta för sig och strunta i reglerna. Det ultimata struntandet i regler är att döda dem man ogillar.

Logiken är tydlig. Politikens och vuxenvärldens kapitulation har öppnat portarna till helvetet.

Nu får vi betala priset.