I Norge följer man den katastrofala våldsutvecklingen i Sverige och vill inte hamna i samma situation. Där pekar man på skillnader som gjort att Norge har noll skjutningar med ungdomar under 25 år.

Senaste helgen nådde Stockholm den värsta våldsnivån hittills. Fyra skjutningar, sju skadade och två döda. Därutöver två misstänkta bombattentat.

Förra året hade Sverige 63 döda i skjutvapenvåld, medan Norge hade fyra, varav två sköts av islamist som protesterade mot Pride i Oslo. Eller annorlunda uttryckt: Sverige har 1,91 gånger så många invånare som Norge, men hade i fjol 15,7 gånger så många som sköts ihjäl.

Norge har lägre invandring

Från Norge pekar man på flera skillnader, och, som DN-reportage uttrycker det, ”det är svårt att inte diskutera frågan utan att beröra ländernas skilda migrationspolitik”.

– Det råder inget tvivel om att Norge varit upptaget av att ha en bärkraftig invandring. Med det menas en som samhället klarat av att integrera. Och som bär sig ekonomiskt. Sverige har fokuserat mer på en liberal asylinvandring, säger polischefen Arne Jørgen Olafsen till tidningen.

Invandring har många sidor, den ”för också med sig kriminalitet”. Norge har haft lättare att diskutera invandringens problem, medan det varit tabu i Sverige.

Även kriminologen Annica Allvin som studerat ungdomskriminaliteten i Oslo pekar på sambandet mellan stora volymer och svårighet att integrera.

– Men också mängden av hur många personer länderna och städerna tagit emot och hur integrationen fungerat [spelar roll], säger Allvin.

Norrmännen äger sina lägenheter i större utsträckning

En något överraskande faktum som kan påverka våldsnivån är att Norge sluppit den förslumning som många hyresrätter i förorternas bostadsområden medför. I Norge äger medborgarna sina lägenheter i större utsträckning.

– Särskilt stor är skillnaden i era belastade stadsdelar. Min bild är att du tar ett större ansvar för ditt boende och din omgivning om du äger det. Det kan i sin tur spilla över på ordning och trygghet i området, säger Olafsen.

Även kriminologen Annica Allvin som studerat ungdomskriminaliteten i Oslo pekar på annan bostadspolitik. Norge har inget ”miljonprogram”, alltså stora betongförorter med bara hyresrätter.

Bättre kontakt mellan polis och politik

Olafsen menar att politiker i Norge sett till verkligheten och lyssnat på polisen. Det har varit mindre ”retorik” och mer ”praktik”, som han diplomatiskt uttrycker det.

Polisens sätt att relatera till unga på glid är något som Allivn reflekterat över.

– Här är antalet och storleken på utsatta områden mindre och polisen får större möjligheter för att bygga relationer, menar hon.

Veta vilka som befinner sig i landet

Från polisens sida har man i Norge varit noga med och haft fokus på säkerhetsfrågorna, som att veta vilka som finns i landet.