Midsommarafton är vår inofficiella nationaldag, då vi kan fira privat och lägga det formella åt sidan. Men vilken åtgärd skulle bäst hedra traditionerna och dess överlevnad? Kanske är svaret: En storkoalition med S, SD och M, som enas om att rulla tillbaka senaste 20 årens felslut.

Jag har de senaste veckorna beskrivit utvecklingen i landet med mörka färger. På Midsommar är det läge att lyfta möjligheterna. Hur kan vi komma ur den nedåtgående spiralen?

Om vi ser till nationens och svenska folkets bästa, kan jag inte komma ifrån att en storkoalition med riksdagens tre största partier – som tillsammans har 69,97 procent av svenska folkets röster i senaste riksdagsvalet – skulle vara en intressant åtgärd.

Komma ur småpartiernas diktatur

Jag är en stark principiell förespråkare av blockpolitik, eftersom väljarkåren har rätt att få avgöra inriktningen på kommande regering. Höger eller vänster? Konservativ eller radikal?

Men småpartierna i riksdagen har kortslutit denna väljarnas valmöjlighet genom att ställa ultimatum till de stora partierna på båda sidor, och därför undergrävt tydliga politiska vägval. Istället har det blivit smala nischer som fått styra. Värst är naturligtvis migrationsextremismen som drivits på av MP, C och L. Det har gjort att båda blocken drivit extrem politik på detta område. Vi har haft småpartiernas diktatur. Ja, den råder fortfarande då L bromsar nuvarande regeringssamarbete.

För att komma ur småpartiernas grepp behöver de tre stora partierna med stort och brett väljarunderlag – S, SD och M – gå samman för att återställa Sverige till det normala och kasta extremismen överbord.

S, SD och M borde regera tillsammans

Till skillnad från aktivister av olika slag har Socialdemokraterna inte kritiserat Tidöavtalet och dess tydliga politiska inriktning på migrationens och kriminalpolitikens område.

Det inger hopp!

Hopp om att de tre stora partierna förstår att Sverige hamnat fel. Landet måste backa ur den anarki och laglöshet man hamnat i. Den beslutade politiken under 20 år, som drivits av både borgerliga och S-regeringar, måste rullas tillbaka.

”Saltsjöbadsavtal” om lag och ordning

Om de tre partierna regerar ihop och bygger samarbetet på ett sakpolitiskt ”Saltsjöbadsavtal” som innefattar dramatiska förändringar för att göra landet beboeligt igen, kommer alla andra etablissemang att följa med. Myndigheter och andra kan inte gå emot en regering byggd på en så bred politisk samling.

Och en vanlig kommentar jag får från dem som inte är politiskt engagerade är att partierna borde gå samman, istället för att käbbla. Med en storkoalition skulle partierna visa att man tar läget på allvar.

Till skillnad från arbetsmarknadens Saltsjöbadsavtal, bör samförståndet dock vara tidsbegränsat till två mandatperioder. Därefter, om vägen till ordningen i landet är etablerad, kan partierna återuppta de ideologiska tvisterna mellan höger och vänster, mellan konservativa och radikaler.

Vore inte det bästa för vårt land, vår kultur, våra traditioner? En samling för att rädda vårt hem!

Det skålar jag gärna för!