Det var en störtflod av KU-anmälningar från vänsteroppositionen i riksdagen mot den nya regeringen i höstas. Nu avvisar ett enigt Konstitutionsutskott de flesta. Det är utmärkt att KU fortsätter fungera parti- och blocköverskridande.

KOMMENTAR. Under en pressträff i veckan redogjorde utskottets partirepresentanter för deras granskning av 26 anmälningar från riksdagsledamöter, varav 17 mot den nya regeringen. Nio anmälningar avser S-regeringen som satt fram till oktober.

Granskningen är konstitutionell, alltså hur ärenden har handlagts juridiskt, inte politiskt, alltså inte om vilka åsikter som framförs.

Okynnesanmälningar undanbedes

Det är utmärkt att KU markerar mot okynnesanmälningar från riksdagsledamöter i opposition. De ska ”veta hut!”, för att citera en legendarisk KU-utfrågning som Smålandsposten refererar.

Endast i fem fall, tre mot nya regeringen och två mot S-regeringen, riktar KU viss kritik. I 21 fall avvisar utskottet anmälningar som riksdagsledamöter gjort – och fått uppmärksamhet för i medierna.

Ann Linde (S) hade fel i sak

Utrikesminister Ann Linde sa att det var olagligt att exportera vapen till Ukraina, vilket var fel.

Annika Strandhäll (S) om kärnkraften

I riksdagens talarstol framförde miljöministern kärnkraftskritiska påståenden som i sak var fel.

Lotta Edholm (L) om att inte svara på frågor

Skolministern sa i riksdagen att hon inte kunde uttala sig med anledning av en KU-anmälan mot henne. KU konstaterar att hon har fel. En sådan anmälan kan inte anses innebära att ett statsråd är förhindrad att svara på frågor om regeringens politik.

Statsministern (M) om fossilfri industrination

I regeringsförklaringen sa Ulf Kristersson att Sverige var ”en nästan helt fossilfri industrination”, syftande på elproduktionen, vilket kunde misstolkas även om statsministern återgav en myndighetsrapport. Det var alltså en otydlighet, inte ett faktafel.

Elstödets remissbehandling

När elstödet skulle fastställas fick remissinstanserna mycket kort tid att svara, vilket KU kritiserar. Här var näringsminister Ebba Busch (KD) ansvarig. Här går ju dock att påpeka att oppositionen samtidigt var kritisk mot att det tog så lång tid innan elstödet betalades ut. Hade KU-rekommendationen följts hade det blivit än senare.