Sverige är brottslingarnas paradis. Den syriske man som fälldes för att ha kidnappat sin egen 12-åriga dotter från en familjehem som skulle skydda henne från sin våldsamme far, slipper utvisas. Belöna våld – det är den svenska juridikens maxim.

Syriern Raki Alayoub, 38, sökte upp dottern där hon hade skyddat boende, på grund av oro för våld och hedersförtryck i familjen. Han kidnappade henne och tog henne till Syrien.

Nu har han dömts till 18 månaders fängelse för grov egenmäktighet med barn. Men han slipper utvisas till Syrien – eftersom det anses vara för farligt.

Låter honom stanna

Åklagaren hade yrkat att Raki Alayoub skulle utvisas till Syrien och förbjudas att återvända i tio år. Men tingsrätten låter honom stanna.

Tingsrätten konstaterar att brottets straffvärde är så högt att de allmänna förutsättningarna för utvisning är uppfyllda. Att Alayoub saknar både bostad, sysselsättning och familj i Sverige talar också för utvisning. 

Migrationsverket bedömer dock att det föreligger hinder mot verkställighet av en utvisning till hans hemort eftersom det fortfarande råder stridigheter där. Alayoub kommer att friges villkorligt om ungefär fyra månader.