Det går modetrender i historievetenskapen. Just nu är det populärt att kritisera Gustav Vasa som brutal. Tidigare hyllade historiker honom som landsfader. Sanningen ligger nog däremellan. Men ingen kan ta ifrån Gustav Eriksson hans handlingskraft, slughet och insikt om tidens förändrade villkor. Han var en ledare som såg det komma.

När jag läst om Gustav Vasa inför dagens 500 års jubileum – och dokumentärfilmen nedan – har det slagit mig hur oerhört medveten han måste varit om allt det nya som dök upp i början på 1500-talet, då medeltiden tog slut. Han inte bara förstod att stora samhällsförändringar skedde, han hade viljan, styrkan och handlingskraften att utnyttjade möjligheterna med full kraft och skapade ett sammanhållet rike som består än idag.

Skillnaderna mot svenskt politiskt ledarskap de senaste 20-30 åren är frapperande. Dagens politiker förstår förändringar först när det är försent. Man är naiv och ser ingenting komma. Det leder till oerhörda umbäranden för samhället när landet saknar kompetent ledning.

Slut på inbördeskrigen

Också Kalmarunionen (1397-1523) saknade kompetent politisk ledning. Det var därför inbördeskrig ständigt bröt ut mellan främst danskar och svenskar. Stockholms blodbad 1520 var ett sista försök av danske kungen Kristian II att få slut på splittringen. Han var lika aningslös som dagens svenska politikergenerationer, även om de inte halshuggit motståndarna utan nöjt sig med att kalla dem rasister.

Gustav Vasa gjorde slut med krigen. Han slog ner orosungar i dess linda. Det får dagens historiker att jämföra honom med 1900-talets diktaturer, vilket antyder en enorm politisk okunnighet.

Våld är inte bara våld. Det har ett ändamål, och detta är helt avgörande för hur våldet ska tolkas.

Inte mer våldsam än tiden krävde

I Riks dokumentären (nedan) ger jag min bild av motiven för det våld Gustav Vasa använde – i strid på liv och död tvekade inte Gustav att halshugga motståndare. Men i övrigt tycker jag mig se en återhållsamhet, helt enligt de råd Machiavelli gav. Dagens historiker missar det faktum att om Gustav inte tagit till våld hade han själv kunnat bli halshuggen. Vi talar om 1500-talet!

Under sina 37 år vid makten grundlade Gustav den statsmakt som på 1600-talet blev en europeisk stormakt. Han anlade mängder med kungsgårdar runt om i landet och byggde och förstärkte borgar. Detta gav den centrala statsmakten betydande effektivitet, det som präglat Sverige (fram till nu).

Främste av svenska statsmän

Det är sant att den svenska historien inte är lika ideologiskt vacker som den nordamerikanska, där man på 1700-talet formulerade filosofi, juridik och folkstyre på ett raffinerat vis, som många svenskar kan mer om än om den svenska historien. Gustav agerade inte för att skapa en nationalstat, utan för att stärka hans ätt. Men han var så framgångsrik att ätten och staten blev ett genom arvsmonarkin.

Jag vill hävda att Gustav Eriksson Vasa är en av Sveriges absolut skickligaste statsmän genom historien. Ja, kanske den allra främste eftersom hans förutsättningar var sämre än någon annan haft. Vilket också framgår i dokumentären. Se den!

*

Riks dokumentär om Gustav Vasa: