Dödliga eldstrider utkämpas på svenska gator. Skjutningarna blir allt fler. Polisen är fullständigt oförmögen att upprätthålla ordningen. Polisen har attityden att först får de kriminella begå brott, sedan utreder man bakom skrivbord vad som hänt. Det duger inte!

I en rättsstat värd namnet har ordningsmakten kontroll. Polis ser till att skjutningar inte sker. Man är proaktiv. Kämpar ner buset. Men i Sverige har vänsterkriminologer fått styra inte bara S-regeringar utan också tidigare borgerliga regeringar.

En vänsterpartistisk psykolog har varit rektor vid Polishögskolan. Det ger en förklaring till att polisen inte klarar av att möta det våldskapital som kommit till Sverige från världens mest våldsbenägna regioner genom den så generösa invandringen.

Kriminella har rustat upp kraftigt

Samtidigt som kriminella rustat upp sitt våldskapital kraftigt, både i tillgång till vapen och vilja att använda dem, har svensk polis avrustat. En god polis hoppar i barnhagar, och utreder brott i efterhand på kontoret. Men vänsterkriminologer och -psykologer kan inte rätt vägleda en ordningsmakt som kan möta brutalt våld.

Svensk polis klarar helt enkelt inte av att slå tillbaka gängkriminella. Man backar. Låter de kriminella ta för sig. Poliser medger att de kriminella inte längre är rädda för polisen. Kriminella skjuter de man är ute efter att döda, även om polis finns i närheten.

Inte så konstigt. Svensk polis har förvandlats till dagisfröknar som saknar det våldskapital som krävs för att upprätthålla ordningen. Polis har fått lära sig att man ska prata snällt till de kriminella, som om de vore barn som inte förstår bättre. Men psykologsnack biter inte på förhärdade kriminella hjärnor som saknar spärrar för att skjuta och köra ihjäl barn.

Västvärlden lider brist på mod och beslutsamhet

Nu är det inte bara ett svenskt mentalt fenomen. Hela västvärlden har behandlat Ryssland och Vladimir Putin som just ett sådant barn som man ska kunna prata till rätta. Bara vi är tillmötesgående, snälla och goda, så kommer Putin att sköta sig. Det har varit hela Europas politik, även efter att Putin ockuperade Krim 2014. Socialdemokraterna i Sverige röstade 2019 för att återge Putin rösträtt i Europarådet för mänskliga rättigheter (Sverigedemokraterna röstade emot). Därför är det inte svårt att förstå om Putin trodde att han kunde ta resten av Ukraina utan att Europa skulle reagera.

Alltså: den här snällismen stimulerar kriminella hjärnor till att ta för sig.

Sverige behöver poliser som inte är rädda att ge sig ut på gatorna även om skotten viner, för att gripa våldsverkarna. Polisen kan inte fortsätta vara en byråkratisk instans som bara tittar på övervakningskameror efter att våldet härjat på gatorna för att finna bevis. Polisen måste vara ute och stoppa dem som är benägna att ta till vapen.

Ett av mina favoritcitat är av amerikanske presidenten Theodore Roosevelt; ”Speak softly and carry a big stick”. Han talad om utrikespolitik, men lärdomen gäller också för inrikes polisarbete: Var diplomatisk, försök tala folk tillrätta, men tvekan inte att visa att man kan sätta kraft bakom ord och krav. Man ska naturligtvis inte vara lika brutal som skurkstater eller organiserad brottslighet, utan framföra villkor om vad som gäller i civiliserade former. Men om de inte lyder, ska påken fram. Då måste det civiliserade samhället försvara sig med det våld som krävs för att övervinna buset.

Paramilitär polis

Polisen måste sätta sig i respekt hos buset. Det kommer att kräva betydligt högre våldskapital än vad svensk polis har idag. En helt annan strategi i polisarbete behöver introduceras, som vi aldrig behövt ha i Sverige eftersom vi inte tidigare haft så omfattande våldskapital i landet. Vi behöver paramilitär polis som har taktisk förmåga att övermanna klan- och gängkriminellas kontroll över gator och torg – det som resulterar i tystnadskultur där ingen vågar vittna.

För egen del tror jag inte Sverige har kompetensen som krävs för att leda en ordningsmakt i det land vi blivit, med Mellanösternkultur i förorterna. Justitieministern borde anställa en polisledning med utlandserfarenhet. Danmark har klarat av att rusta upp polisen. New York hade tidigare en fungerande polis (som dock slagits tillbaka av vänsterpolitiker, vilket visar hur svårt det är att politiskt få till en ordning där polisen ges det mandat den behöver för att upprätthålla ordningen).

Mentalitet, utöver lagar och utredningar

Svensk politik diskuterar enbart lagstiftning och utredningsarbete vid skrivbord. Aldrig diskuteras egenskaper som både militär och polis måste ha för att fullgöra sitt uppdrag: Förmågan att agera även under dödshot, förmågan att använda det våld som krävs för att kväsa kriminellt motstånd.

Det handlar om mentalitet. Det är en mycket speciell egenskap att ha modet att gå in i ett område där man vet att man kan bli beskjuten och dödad. De flesta har inte det modet. Och i svensk polis har sådan egenskap närmast setts som en belastning. Men ska vi förhindra att de kriminella tar över och gör landet till en anarki där den starkes rätt gäller, måste vi skaffa oss en ordningsmakt som skoningslöst kan slå ned dem som försöker flytta makten över gatorna från den demokratiskt valda rättsstaten till klaner och kriminella gäng.

Svensk statsledning måste skaffa sig större våldskapital och vara villiga att använda det, om utvecklingen ska kunna vändas.

*

Följ SVT:s direktrapportering dagen efter automateld i Farsta centrum där en dödades och tre skadades, varav en 65-årig kvinna.