Småpartierna har varit nischade på någon enstaka sakpolitisk fråga och där haft högt förtroende i väljarkåren. Så är det inte längre. De tre stora partierna tar över. Särskilt Centerpartiet försvagas, enligt Kantar Public.

KOMMENTAR. Inte heller Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna ”äger” någon fråga före de stora partierna, även om de i vissa frågor har större förtroende än vad partiet har väljare.

Centerpartiet har framför allt tappat när det kommer till miljö och klimat. 2018 var det 16 procent av väljarna som tyckte att de hade bäst politik på området, 2022 var det 10 procent och nu endast 6 procent.

– Partiet har fått en alltmer utsuddad profil. Detta kommer att bli en stor utmaning för partiet, säger Toivo Sjörén vid opinionsinstitutet Kantar Public till SVT.

De tre stora dominerar

Av de sakfrågor väljarna tycker är viktigast dominerar Socialdemokraterna i fråga om sjukvård (28 procent tycker S är bäst), äldreomsorg (27 procent) och skola (25 procent). Sverigedemokraterna dominerar i invandring (29 procent tycker SD är bäst) och integration (23 procent). Moderaterna anses bäst i försvar (31 procent), lag och ordning (27 procent) och din ekonomi (27 procent).

Miljöpartiet hänger kvar som det parti som anses bäst av flest väljare i miljö/klimat (22 procent).

Vad betyder förtroende i sakfråga?

Samtidigt måste det ifrågasättas vad dessa siffror säger. Sjukvård blir alltid väljarnas viktigaste fråga, men den verkar inte ha avgörande betydelse för väljarnas val av parti. Dessutom får ju det parti som har högst förtroende i en fråga, endast marginellt mer stöd än andra partier. Bästa parti ligger, som framgår ovan, på 25-30 procent. Det är ju för S ett dåligt utfall, eftersom de ligger på över 30 procent i partisympatimätningar. S har alltså inte alla sina väljare med sig i en enda fråga.

Lite bättre är det för SD och M som får högre stöd i sina profilerade frågor än vad partiet har väljare.