”Överraskande”. Miljöextremister blockerar vägar och saboterar konst i syfte att få våtmarker återställda, något som man trott förbättrar miljö och klimat. Nu visar forskning att återställande av våtmarker ökar utsläppen.

Ett vetenskapligt försök med att återställa en myr i Västerbotten har till allas stora förvåning resulterat i ökade utsläpp av växthusgaser, rapporterar Sveriges Radio.

Den ännu inte publicerad studie från Sveriges Lantbruksuniversitet chockerar miljöintresserade.

Enligt forskarna beror de ökade utsläppen på att träden som tidigare tog upp koldioxid dör när marken blir sankmark. Dessutom börjar marken läcka metangas, som är en aggressivare växthusgas, när den blir blöt och gaserna åker upp i atmosfären.

Frågan är nu med vad som händer med regeringens planerade satsning på nya våtmarker som en åtgärd för att… minska klimatutsläppen.