Den amerikanska dagstidningen visar hur Sverige gått från att varit ett lugnt och tryggt land till att bli värst på våld i Europa. Dödsskjutningarna var 30 gånger fler i Stockholm än i London förra året, räknat per invånare.

Sverigebilden skiftar nu snabbt från idyll till helvete på jorden. Wall Street Journal publicerade igår ett mörkt reportage om ett land i sammanbrott. Det vapenrelaterade dödandet är två och en halv gång högre än genomsnittet i Europa, skriver tidningen.

Man intervjuar en farfar till den gängkriminelle som fick sin far ihjälskjuten som hämnd, när han öppnade dörren till sitt hem där både fru och andra barn fanns. Brutaliteten i Sverige är obeskrivligt hög. Farfadern säger att det inte är kriminalitet utan terrorism.

En regeringstjänsteman säger till tidningen att Sverige haft alltför lindriga lagar mot kriminaliteten och att Sverige tappat kontrollen. En kriminolog menar att integrationen inte fungerat i landet. Och en statsvetare säger att ”år av otillräcklig respons från myndigheter, polis och politiker” gjort att organiserad kriminalitet kunnat växa sig allt starkare.

Wall Street Journal konstaterar också att uppemot 80 procent av morden förblir ouppklarade, vilket gör att risken att åka fast är liten. Det har inneburit att ett växande antal ungdomar dödar mot betalning från gängen.

Det som gör bilden än mörkare är att ingen har några förslag på hur Sverige ska vända utvecklingen.

*

I Riks går Denice Westerberg och jag igenom artikeln: