Socialdemokraterna har förstamajtal. Sverigedemokraterna har vårtal. Skillnaden? Stor. Medan S-talen är klagovisor riktade mot andra partier, ägnar sig Jimmie Åkesson i sitt vårtal åt verkliga problem i samhället och hur de ska lösas genom ingånget samarbete.

Med solen i ögonen beskrev Åkesson, när han talade inför en stor publik, hur Tidöavtalet är en grund ”för att bygga Sverige starkt igen”.

— Det är ett avtal som ska följas, till sista bokstaven i de delar som är konkreta. Och gör det inte det så upphör det att vara ett avtal. Det är bara helt logiskt. Då upphör grunden för att regeringen sitter där den sitter, sa Åkesson i sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

Trygghet

Han talade om trygghet och frihet.

— För oss är trygghet ryggraden. Ett land som inte är tryggt, är inte helt. När otryggheten borrar sig in i varje liten del av samhället då förändras vi som människor. Vi blir rädda. Vi blir försiktiga. Friheten som vi haft begränsas.

— Vi människor har behov av en känsla av tillhörighet.

Men istället växer sönderfall och splittring. Det sker genom ett systematiskt angrepp på vårt kulturarv och traditioner, menar Åkesson.

— Sverige ska inte vara landet där man kan roffa åt sig det andra slitit ihop.

Signaler

Mycket som ska läggas om tar tid, men en effekt som Åkesson tryckte på var att den nya majoriteten ändrat på de signaler som går ut i världen. Sverige är inte längre en guldgruva dit man kan komma och bli försörjd. Nu är signalen att Sverige ställer krav. Det har resulterat i att i den nya migrationsvåg som drar in över Europa är det färre som vill till Sverige. Signaler är viktiga, konstaterade Åkesson.

Se hela talet i Youtube (börjar 27 minuter in i bandet):