Situationen för Statens institutionsstyrelse (Sis) är fullkomligt oacceptabel med nästintill dagliga rapporter om ungdomar som rymmer, om hot och våld, om sexuella övergrepp och om undermåliga lokaler.

I debattartikel påminner riksdagsledamöterna Richard Jomshof (SD) och Linda Lindberg (SD) om att förslag sedan länge lagts om att grovt kriminella ungdomar måste hanteras av Kriminalvården i stället för inom samhällsvårdande verksamhet var unga flickor med allvarliga psykosomatiska problem vårdas.

”Socialdemokraterna bär ett stort ansvar för mycket av det som gått fel inom Sis. I stället för att göra allt för att försöka lösa problemen på riktigt, har deras senaste åtta år vid makten enbart kännetecknats av verkningslös symbolpolitik.”

Alldeles för sent

De båda riksdagsledamöterna påpekar att Socialdemokraterna först nu erkänner att Sverigedemokraterna haft rätt och tillstyrker förslaget. ”Det är ett välkommet ställningstagande, men som med mycket annat kommer alldeles för sent och först när situationen nått ruinens brant.”

Men ungdomsfängelser räcker inte. ”Deltagande i kriminella gäng ska kriminaliseras, straffreduktionen för unga lagöverträdare ska tas bort, möjligheten att använda hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år ses över, föräldraansvaret ska stärkas och en ny påföljd för unga ska införas.”