Sedan Tidöavtalet skrevs har över 40.000 personer fått svenskt medborgarskap helt utan att några krav ställts. Detta måste stoppas. Nu!

Den unika kravlösheten för att få svenskt medborgarskap måste få ett slut. Av någon anledning har inte den nya regeringen fått tummen ur. Nya medborgarskap – utan krav på kunskaper i svenska språket och om landets historia, seder och lagar – beviljas på löpande band.

Svårt att leda landet från baksätet

I Göteborgs-Posten skyller Kajsa Dovstad på Jimmie Åkesson och menar att medierna borde ställa honom mot väggen om varför inget händer, varför antalet nya svenska medborgare ökar med ett helt Bergsjön per kvartal. ”Ingen ställer kritiska frågor om att han faktiskt lovade högre krav för medborgarskap, men att de hittills lyser med sin frånvaro.”

Medierna klagar ju annars normalt på motsatsen, att Sverigedemokraterna ställer för många krav.

Men realiteten är den att SD inte sitter i regeringen. Det är svårt att leda landet från baksätet. Av den anledningen var Jimmie Åkesson klar i sitt vårtal tidigare i maj: Partiet kommer efter nästa val att antingen sitta i regering eller vara opposition. Det mellanläge som givit Tidöavtalet är en övergångslösning.

Regeringen måste agera, inte bara utreda!

I sak har dock Kajsa Dovstad rätt, när hon skriver: ”Ändå dröjer reformerna. Tidöpartierna arbetar på att ta fram direktiv till en utredning. Som ska tillsättas i höst. Sen ska utredaren lämna ett betänkande, betänkandet gå på remiss, regeringen ta fram en proposition, lagförslag analyseras av lagrådet och slutligen hanteras av riksdagen. Innan processen har tråcklats igenom svensk byråkrati lär tiotusentals, förmodligen långt över 100.000 personer, fått medborgarskap enligt de nuvarande reglerna. Med lite politisk vilja och kraft hade de kunnat ändras betydligt snabbare.”

Ja, det går att på kort tid införa moratorium, alltså tillfälligt stopp, för alla beslut om nya medborgarskap.

Eftersom det är ett så stort – och i dagsläget oåterkalleligt – beslut att bevilja någon svenskt medborgarskap borde besluten stoppas till dess rimliga krav för att bli medborgare införts.

Här borde Tidöpartierna agera omedelbart. Stoppa Morgan Johanssons påfyllande av en ny underklass som kan bli socialdemokratiskt röstboskap.