Det finns fler än 100.000 personer illegalt i Sverige. Men bara 567 förvarsplatser för att hålla koll på dem som ska utvisas. Migrationsministern lyfter frågan om att fotboja kan vara en väg att förhindra att så många undviker utvisning.

KOMMENTAR. Fokus rapporterade att det vid en tidpunkt fanns över 13.000 personer som Migrationsverket skulle utvisa. Hela 9.000 av dem var efterlysta eftersom de inte följer beslutet om utvisning.

Struntar i svensk lag

Sverige har oerhört svårt att få några personer utvisade. Det är personer som har papper på att de ska utvisas. De har fått avslag på asylansökan, de har helt enkelt inga skäl att fly. Andra har av domstolar dömts till utvisning efter att ha begått grova våldsbrott som våldtäkt.

Ändå blir de flesta kvar i landet.

Här finns ett av migrationspolitikens största problem. Svensk lag följs inte.

Ministern: fotboja när förvarsplatserna är för få

Att vi fått en ny regering är inte alltid enkelt att se, men en minister visar genom sina ambitioner att det faktiskt är så. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) verkar till och med tro på den politik Tidöavtalet stipulerar.

I intervju med Fokus (betalvägg) konstaterar hon att många som ska utvisas inte blir utvisade. Hon vet att antalet platser i förvar är alldeles för få för att svensk lag ska kunna upprätthållas. Men var ska alla få plats i väntan på utvisning?

– Förvarsplatserna är för få och vi har sagt att vi ska utöka dem. Men vi kan också göra som andra länder har gjort: elektronisk övervakning genom till exempel fotboja så att vi vet var de befinner sig den dag då flygplanet står redo för avfärd, säger Maria Malmer Stenergard.

Vill att lagar ska gälla

Ministern vill i första hand att det frivilliga återvändandet till hemländerna ska ökar.

– Danmark var i samma situation som vi för några år sedan och vi har mycket att lära av dem. De har i dag ett frivilligt återvändande på runt 80 procent.

Det handlar, menar hon, om ett mer målmedvetet arbete från myndigheternas sida när en person får avslag på en asylansökan.

– Om någon inte vill samarbeta vid en utvisningsdom ska man inte släppa personen vind för våg som man har gjort i årtionden. Vi ska införa en tydligare myndighetsövervakning och -handledning kring den personen, säger ministern

Auktoriteten måste komma tillbaka

Detta borde naturligtvis genomförts för 20-30 år sedan. Men Sverige lider av en sjuka: Allt som har med utövande av auktoritet är tabu, ja det anses farligt, skadligt, hemskt och obehagligt.

Men om vi ska förbli en rättsstat som ger trygghet åt folket måste lagarna upprätthållas. De som begår brott måste låsas in. De som inte har rätt att vara i landet, enligt demokratiskt fastställda regelverk, måste lämna landet.

Att upprätthålla denna auktoritet är något som få partier står för idag. Man väljer hellre att gråta med ”offren” för en ”kall och hård” politik. Och undergräver därmed allt vad svensk rättsstat heter.

Politiken måste nu återskapa respekten för auktoriteter som krävs för ett tryggt samhälle. Det gäller i första hand polisen på gator och torg, liksom lärarna i skolorna. Men också myndighetskomplexen kring migrationen. Migrationsverket måste fokusera på att få ut dem som inte ska vara i landet, snarare än att ge hundratusentals fler uppehållstillstånd.

Här inger Maria Malmer Stenergard hopp. Hon talar klarspråk. Det är första steget för att vända den katastrofala kurs som Sverige haft i årtionden. Nästa steg är att se till att få det gjort.