Höga nivåer av biobränsle ser bra ut på pappret, men gör klimatet en björntjänst. Miljöforskare konstaterar att reduktionsplikten försämrar klimatet.

Därför är ett glädjande att Sverigedemokraterna fått regeringen att till slut presenterade beskedet att reduktionsplikten ska sänkas. Minskad inblandning av biobränsle räddar såväl klimatet, regeringen som hushållens plånböcker.

Miljö- och klimatdebatten är farligt inskränkt. Man ser bara en åtgärd i taget som den stora räddaren för ”klimathotet”. För några år sedan var det etanol som var den stora räddningen för alla goda miljöaktivister. Det visade sig att man började använda skördar på åkrar, som var till för matproduktion, till att istället bli etanol för fordonstrafiken. Svälten i världen ökade. Men hej vad miljövänlig man var om man förespråkade etanol!

Du har den sagan dragits en gång till, fast nu kallad biobränsle och reduktionsplikt.

Nu kommer också kritiken: ”biobränsle kräver mer mark vilket leder till avskogning”, konstaterar klimatforskaren Stefan Wirsenius. ”Om övriga världen skulle bete sig som Sverige hade det inte funnits någon regnskog kvar”, säger han.

Gungor och karuseller

Klimatmål är ett planekonomiskt tänkande som sätter fokus på en enda aspekt, men bortser från allt annat. Det gick inte bra i Sovjetunionen. Och det kommer inte gå bra för västvärlden om man fixerar sig vid en åtgärd. Den åtgärden kan nämligen få förödande konsekvenser på ett annat område. ”Det vi sparar på gungorna får vi betala på karusellerna – på global nivå”, som Nya Wermlands-Tidningen konstaterar.

Biobränslet kommer någonstans ifrån. Och de alternativa användningar som denna växtlighet kan ge måste tas i beaktande. Exempelvis är det naturligtvis vanvett att biobränsle hämtas genom att skövlar regnskogar.

Miljöaktivistisk ”greenwashing”

Dessutom finns röster inom miljörörelsen som sågat reduktionsplikten eftersom biodrivmedel släpper ut minst lika mycket koldioxid som vanlig bensin och diesel när den förbränns i våra bilar. Utsläppen redovisas dock inte på samma sätt – det handlar om så kallad greenwashing.

När oljebolaget Preem nu klagar ska man komma ihåg att de fått tre miljarder kronor av S/MP-regeringen för att stoppa bygget av nytt oljeraffinaderiet i Lysekil. Bolaget har givit sig in på farliga vägar där man tar betalt av skrupelfria politiker istället för att agera för att ge kunder och konsumenter bästa och billigaste lösningar.

Samlad syn på miljö och klimat

Man kan inte ta en fråga i taget. Man måste se till helheten, alltså alla faktorer sammantaget. Miljöpolitiken måste sluta vara så enögd. Proportionerna saknas helt. Ta kravet på att lägga ned kalkbrytningen på Gotland. Resultatet skulle bli att tusentals ton ska forslas till Sverige med fartyg, till höga miljökostnader.

Det behövs sans, balans och lite intelligens i miljöpolitiken. Reducerad reduktionsplikt är ett steg på rätt väg.

*

Se inslag i Riks om regeringen och Sverigedemokraternas uppgörelse om reduktionsplikten där Martin Kinnunen intervjuas av Jakob Hagnell: