”För att vinna tillbaka arbetarklassen måste partiet hitta hem på riktigt”, skriver förre S-riksdagsmannen Jan Emanuel på 1 maj. Man har svikit arbetarklassen och fokuserat på kön, etnicitet och sexuell läggning. 

Det är lätt att hålla med Jan Emanuel i kritiken mot Socialdemokraterna. Han menar att partiet i två mandatperioder gjort upp med migrationsextremistiskt Miljöparti och ett nyliberalt Centerparti vilket folkhemmet gjorts till ruin. 

Svek och gränslöshet

Han har två huvudinvändningar i debattartikel i Expressen:

1. ”Jag och många med mig upplever att partiet frångått den traditionella socialdemokratin och övergett arbetsklassen till förmån för nya väljargrupper. Att partiet har drivit frågor som går stick i stäv med vanliga människors intressen.”

2. ”Socialdemokratin har allt för länge fokuserat på kön, etnicitet och sexuell läggning i stället för klass, arbete och fördelningspolitik. Ut skulle gränser, ut skulle konsekvensutredningar, ut skulle alla former homogena värdegemenskaper. In skulle internationalism och mångkultur.”

Kursändring på gång?

Jan Emanuel hoppas på kursändring och tycker sig se tecken på det: ”Partiledningen säger att Sverige behöver bli mer som Sverige, att vi ska satsa på försvaret och att migrationen måste ner till ett minimum. Magdalena Andersson konstaterade inför valet att Sverige inte hade plats för somalitowns.”

På partiets hemsida skrivs också om svenska normer som ska följas. Vilket Jan Emanuel tolkar: ”Underförstått finns i Sverige i dag en grupp som beter sig på ett annat sätt. Ett sätt som inte är önskvärt.”

Jan Emanuel menar att djupare självrannsakan krävs efter alla år av svek. Han vill veta vilka principer som Socialdemokratin kommer att hålla heliga – ”Oavsett hur mycket makt som kan vinnas genom att svika dem”.

Aj, aj. Det där tror jag inte partiet kommer att göra.

Makten framför allt

I nuvarande Socialdemokrati finns bara en princip: Makten framför allt annat. Partiet är berett att sälja ut vad som helst för att återfå regeringsmakten. Om Miljöpartiet blir vågmästare i nästa val och kräver nedläggning av de sex stackars kärnkraftverk som finns kvar, kommer Socialdemokraterna att svara ”absolut, vi gör det imorgon!”.

Och även om partiet skulle påskina att man inte tänker svika igen, är problemet att ingen kommer att tro på sådana utfästelser. Efter så många svek går det inte att lita på S.

Här hamnar partiet i Moment 22. För att återfå trovärdighet måste man i regeringsställning visa att man inte säljer ut allt för ministerposter. Men utan att göra det, kommer man inte i regeringsställning.

Alltså finns bara en väg framåt för S och det är att fortsätt svika sina ideal och uppfylla småpartiernas extremistiska krav.