I Mediemätaren som Sveriges Radio publicerar framgår hur mycket mer positivt Socialdemokraterna skildras än andra partier. Näst mest positiv ton ger medierna åt… Vänsterpartiet.

Det är ett märkligt medielandskap vi har. Vissa partier anses vara riktmärke, den ståndpunkt medierna utgår ifrån är den rimliga. Det är Socialdemokraternas position. Sedan granskas alla andra partier och kritiseras när de inte håller med Socialdemokraterna.

Hur länge ska ett parti få dominera medievärlden så totalt?

Av grafen här nedan, som är från SR, framgår den exceptionella särbehandling Socialdemokraterna får i medierna. Här är mätperioden januari till april 2023. Omkring 1,1 miljoner artiklar och inslag ingår i sammanställningen.

Medan S får +23% i ton, får SD -60% och KD -71%.

Är det rimligt?

Nej. Socialdemokraterna har haft skandaler, som när gängkriminella misstänks styra partiet i Botkyrka, men ändå får de ett positivt netto. Under samma period har KD också haft en mindre skandal kring EU-parlamentariker och partisekreterare, men SD har inte haft några skandaler att tala om. Ändå är den ton medierna haft mot partiet varit mer än till hälften negativ.

Det är en klen tröst att partierna i antal artiklar och inslag får en uppmärksamhet som ungefär stämmer överens med partiernas storlek. Men Moderaterna som innehar statsministerposten borde ligga högre. När S innehaft den posten har det förklarats just med att man leder regeringen. Den förklaringen duger inte, ser vi nu då moderaterna fått mindre än hälften så många artiklar/inslag som S.

Men det är positivt att Sveriges Radio beställt och publicerar en mätning som denna. Därmed får vi en bild över hur det ser ut. Och medieredaktionerna får något att begrunda.