Informationskampanjen om att Sverige är fullt har nu dragit igång i de länder varifrån många söker sig till Sverige. Det är viktigt att göra klart för människosmugglare och andra att landet nu har ny regering.

Senaste tiden har det uppmärksammats hur dåligt Migrationsverkets förvar fungerar. Det är lätt att undgå att bli utvisad, trots beslut enligt gällande lagar och regler. Bara genom att bråka på flygplatsen kan man hindra verkställande av utvisning. Det är också enkelt att fly från förvar.

Sverige saknar kontroll över de som ska utvisas. Vid årsskiftet var 9.000 efterlysta av de 13.000 som skulle utvisas.

Utvisningar blir sällan av

Det även vänsterpartier hävdar – att de som inte ska vara i landet ska utvisas – genomförs inte i praktiken. De som satt sin fot i landet är i nuvarande system nästan omöjligt att bli av med.

Därför är det särskilt viktigt att hindra att människor kommer till Sverige.

Nu har regeringen dragit igång den informationskampanj som Tidöavtalet innehåller, om att klargöra för omvärlden att Sverige är fullt och att det inte är någon idé att komma hit.

Se inslag i Riks om nytt på migrationsfronten: