Expressens avslöjar nu hur de socialdemokratiska lotterierna på ett aggressivt sätt riktar sig mot låginkomsttagare och pensionärer. Det visar hur viktigt det är att riksdagen förbjuder partier från att bedriva lotterier, säger Tobias Andersson (SD), näringsutskottets ordförande.

Sedan gammalt har Socialdemokraterna tillskansat sig undantag från etiska regler kring lotteriförsäljning. Andra lotterier får inte sälja på telefon – det får S-lotterierna. Andra lotterier får inte sälja lotter på kredit – det har S-lotterierna länge gjort.

I inslag i Riks medverkar Tobias Andersson och jag kommenterar sedan frågan om regeringens planerade lotteriförbud för partier är ett hot mot demokratin.