Tidigare regering har infört ny censurmyndighet som försöker stoppa forskning om invandring och migrationen. Kunskaper om sådant ville inte S-regeringen att se. Lägg ner myndigheten. Nu!

Sverige svämmar över av statliga myndigheter som klåfingriga politiker inrättat. 2019 bildade S-regeringen Etikprövningsmyndigheten (EPM). Den ersatte etiknämnder på universiteten. Meningen var att ”öka likabehandlingen”. Men resultatet har blivit att man stoppar allt mer forskning.

Skadlig censur

Utöver medicinska experiment, som naturligtvis etiskt ska prövas eftersom individer kan utsättas för risk, ”etikprövas” nu också samhällsvetenskaplig forskning som baseras på enkäter och intervjuer. Då blir det en ren skönhetsprövning som brukar förknippas med diktaturer.

”Myndigheten går många gånger också in och har synpunkter på forskarnas frågeställningar och upplägg ned på detaljnivå. Det liknar mest en censurmyndighet, komplett med befogenhet att åtala forskare som inte lyder påbuden – straffet kan bli upp till två års fängelse”, skriver Håkan Boström i G-P.

Att forska om förorter är känsligt

Detta sedan statsvetarprofessorn Peter Esaiasson som bedrivit forskning om Göteborgs förorter fått ett forskningsprojekt stoppat av myndigheten. Projektet går ut på att låta boende i Hammarkullen och Biskopsgården svara på enkäter om hur de ställer sig till olika samhällsfrågor.

Att få veta mer om vilka synsätt som gäller i invandrartäta förorter är för känsligt. Den stoppas nu av EPM eftersom den skulle kunna avslöja obekväma uppfattningar. EPM anser att man inte kan se att ”nyttan” med forskningen överstiger ”riskerna”.

Låt universiteten etikpröva det som behöver prövas

Esaiasson skriver i debattartikel: ”En maktfullkomlig och godtycklig etikprövnings­myndighet är ett hinder för forskningen. I framgångsrika forsknings­nationer hanteras etikfrågorna internt inom universiteten.” 

Som tur är kan censurmyndighetens klåfingrighet överklagas. Esaiasson har fått Överklagande­nämnden har kört över EPM och dragit slutsatsen att projektets undersökning inte medför någon risk för deltagarna.

Den här myndigheten borde omedelbart läggas ner. Sätt fart, utbildningsminister Mats Persson! (L)!