Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Centerpartiets dito Muharrem Demirok höll idag gemensam pressträff om klimatet. De är riktigt arga. Regeringen gör inte tillräckligt!

De båda oppositionspolitikerna kräver att regeringen ”omgående” redovisar en handlingsplan för att nå klimatmålen, samt presenterar reformer som minskar utsläppen ”här och nu”.

Magdalena Andersson säger att regeringen inte har mandat från väljarna att avvika från klimatmålen som tidigare S-regering satt upp till 2030 och till 2045.

Ska demokratin avskaffas?

Okej. Så ställer S-ledaren upp på Aftonbladets krav om att avskaffa demokratin för att nå dessa mål?

I S-tidningen skriver Johanna Frändén att det finns ”bevis på att den representativa demokratin inte är särskilt väl anpassad för komplexa frågor som klimatkrisen”. I rubriken frågar hon: ”Är demokratin tillräcklig för att lösa klimatfrågan?”

Vore intressant att höra Magdalena Anderssons svar. Vill hon avskaffa demokratin och införa diktatur? I den goda klimatpolitikens anda? Ungefär som Pol Pot styrde Kambodja mot den kommunistiska drömmen – och dödade en tredjedel av landets befolkning på vägen till paradiset.

Svenska självplågeriet måste få ett slut

De som framför extrema klimatpolitiska åsikter tycks vara de som har minst koll på hur utsläppen faktiskt ser ut. Fakta är att Sverige släpper ut 12 gram CO2 per kWh elproduktion. Detta kan jämföras med Tyskland som släpper ut 354 gram CO2 per kWh elproduktion. Tyskland släpper alltså ut 29 gånger mer än Sverige!

Varför ska Sverige ägna sig åt självplågeri när vi redan är långt, långt före de flesta andra?

Alla svenska koldioxidutsläpp tillsammans under ett år – totalt – motsvarar bara en sjättedel av den årliga ökningen av koldioxid i Kina.

Regeringen har lovat sänkta priser

Den sida som vann valet, där Sverigedemokraterna är det största partiet, lovade sänka el- och bränslepriserna under valrörelsen. Det är en svensk traditionell politik att ha låga energipriser för att gynna både företag och hushåll. Den ska försvaras, inte överges.

Skälet till de höga elpriserna är att Socialdemokratin avvecklade sex fullt fungerande kärnkraftreaktorer. Skälet till att bränslepriserna blivit chockhöjda är Socialdemokraternas lagstiftade krav på inblandning av dyra biobränslen i diesel och bensin, ”reduktionsplikten”.

Detta är en energipolitik som underkänts av väljarna.

Nu ska den nya regeringen se till att sänka priserna genom att återskapa ett stabilt elsystem med planerbar elproduktion och minska reduktionsplikten till EU:s miniminivå.

Det är det enda demokratiskt rätta.

Om S och C vill avskaffa demokratin för att tvinga på svenska folket stora pålagor för att tillgodose klimatalarmisterna, då borde väljarna se upp och vara noga med hur de röstar nästa gång. Det kan bli den sista.

*

Källa till koldioxidutsläppen: Lennart Bengtsson, professor em i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, samt World Bank/Carbon Dioxide InfoCenter.