Måndagens budgetproposition läggs i det svåraste ekonomiska läget på flera decennier, med rekordhög inflation och lågkonjunktur samtidigt, skriver de fyra Tidöpartierna i gemensamt debattartikel.

För att hantera läget lägger partierna en plan i tre delar, skriver SD, M, KD och L via sina ekonomiskpolitiska talespersoner på DN-Debatt.

För det första vill de bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll, bland annat genom att ge Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att granska prisökningarna i dagligvaruhandeln.

För det andra vill partierna tackla lågkonjunkturen genom en återupprättad arbetslinje och en stor bidragsreform.

För det tredje vill de genomföra strukturreformer för att öka tillväxten. En del i detta blir en satsning på ny kärnkraft.

”Det kommer inte att bli lätt. Rätt sak måste göras i rätt ordning och tid. Men med välavvägda reformer så kommer vi tillsammans att ta oss igenom den ekonomiska vintern”, skriver de.