Några sanningens ord kommer från tidigare norske justitieministern Per-Willy Amundsen, som nu är ordförande i justitieutskottet i Stortinget, alltså motsvarande post som Richard Jomshof.

Norsk polis varnar nu i officiell rapport över brottsutvecklingen för första gången om att tunga kriminella från Sverige ska sprida sitt betydande våldskapital till Norge. Polisen ser hur dessa kriminella gäng börjat verka i Norge. 

”Norska kriminella är nästan som småbarn om man jämför med de farligaste svenska våldsmännen”, skriver Per-Willy Amundsen i Expressen.

Tvingas agera

Han skriver att norska folket älskar Sverige, men att man nu tvingas agera.

”Mitt parti, Fremskrittspartiet, kräver att regeringen skulle upprätta en ökad gränskontroll mot Sverige. Målet är att fånga upp de kriminella elementen redan vid gränsen och skicka tillbaka dem”, skriver han och berättar att förslaget tagits emot väl i norska debatten. 

”Vi vet att Danmark kände sig tvingade att göra samma sak redan 2019 på grund av den svenska kriminalitetsutvecklingen. Eftersom svenska myndigheter inte längre är herrar i sitt eget hus, och inte längre förmår att städa upp i det kriminella kaoset, så måste vi grannländer ta konsekvenserna av det.”

Sätter hopp till Tidöavtalet

Man hoppas från Norge att Tidöavtalet och dess många reformer kan, om de genomförs, bromsa den negativa utvecklingen i Sverige. 

Och hoppfullt är framför allt, skriver Amundsen, att det inte längre är tabu i svensk debatt att se sambandet mellan invandring och kriminalitet.