Polisen har uppdaterat statistik över skjutvapenvåldet. Våldsvågen fortsätter på Europas högsta nivå.

En liten minskning från förra årets rekordnivåer kan skönjas, men bara lite. Detta trots stor kraftsamling kring de mest skjutbenägna i Stockholmsområdet under vintern.

Trenden över sju år är tydlig.

Se inslag i Riks där statistiken presenteras: