Kurdiska PKK har förgreningar i gängbrottsligheten och kopplingarna mellan gängbrottsligheten i Sverige och terrorismen i Turkiet innebär att länderna ”delar ett gemensamt intresse”.

Det säger utrikesminister Tobias Billström till Dagens Nyheter. Terrororganisationen PPK har omfattande aktiviteter i Sverige. De är större problem än vad regeringen tidigare har trott.

Nu kartlägger Sverige problemet

– PKK:s aktiviteter på vårt territorium är omfattande. Det pågår ett omfattande arbete att samla in pengar och finansiera terrorverksamhet som är riktad mot en annan stat: Turkiet, säger Billström.

Sedan Nato-ansökan inleddes har svenska myndigheter trappat upp arbetet mot de kriminella miljöer där PKK frodas.

– I och med att polisen har ägnat resurser och kartläggningsarbete står det klart att det här är ett mycket större problem än vad vi tidigare har trott, säger han.

Turkiet har alltså större kännedom om terrorverksamhet i Sverige än vad svenska myndigheter haft.

Finansierar terror genom kriminalitet i Sverige

– De här grupperna har tydliga förgreningar in i gängbrottsligheten. PKK opererar med svenskt territorium som bas för att dra in pengar via beskyddarverksamhet, narkotikaförsäljning och via en mängd saker som skadar det svenska samhället. Terrorverksamheten riktas inte mot den svenska staten utan mot en annan stat, och det gör det inte mindre allvarligt, säger utrikesministern.

Kopplingarna mellan gängbrottsligheten i Sverige och terrorismen i Turkiet innebär att länderna har gemensamt intresse.

Turkiet är ”gangstrarnas paradis”

Men samtidigt är det så att i Sverige efterlysta personer befinner sig i Turkiet och inte har utlämnats.

Turkiet agerar inte tillräckligt kraftfullt mot kriminella som Sverige efterlyser, konstaterar poliskällor till Sveriges Radio.

– Vi försöker sträcka ut handen till Turkiet och varna för att det kan bli ett nytt Spanien. Det vill vi inte, säger en källa som jobbar mot internationell brottslighet.

En av de efterlysta från Sverige som är internationellt efterlyst av både Sverige och FBI, bland annat för synnerligen grov narkotikabrottslighet, har i krypterade chattar beskrivit Turkiet som ”gangstrarnas paradis”.

Hoppas på Nato

Trots svårigheterna i samarbetet mellan Sverige och Turkiet att bekämpa kriminella hoppas Billström att Sverige ska bli medlem i Nato till sommarens toppmöte inom organisationen.