Tyskland stänger ned sina sista reaktorer i helgen. Det kan driva upp elpriserna också i Sverige. Men samtidigt går nu den nya finska reaktorn Olkiluoto 3 igång för fullt, vilket kan dämpa prisstegringar.

Det svenska elsystemet är mycket sårbart sedan sex kärnkraftsreaktorer lagts ned i förtid av S-regeringar. Vindkraften hjälper inte till, eftersom det ofta inte blåser tillräckligt. Hur många miljoner vindsnurror som än byggs, ger de noll kilowatt om det är vindstilla.

Nu stänger S-regeringen i Tyskland ned de sista tre reaktorerna. En avveckling som väntas påverka elpriset uppåt även i Sverige, rapporterar TT.

För Sveriges del kan dock en potentiell prisuppgång dämpas eftersom Finlands nybyggda kärnkraftsreaktor – Olkiluoto 3 – kommit igång med sin elproduktion denna helg, vars effekt motsvarar cirka en tredjedel av de på lördagen avvecklade tyska kärnkraftverken.

– Finland har under en längre period haft ett underskott av elproduktion, och importerat kraft från Sverige. Med den nya finska reaktorn i drift är deras balans bättre och kraften kan flöda till Sverige i stället, vilket innebär ett högre utbud som därmed bidrar till att dämpa de svenska elpriserna.