Det är galet att vi elkonsumenter först ska betala överpriser för elen, för att sedan via Försäkringskassan få tillbaka en del av det vi betalt. Det är ett socialistiskt system. Sänk istället elskatten. Rejält.

Nu ska snart elstöd omgång två betalas ut. Denna gång blir återbetalningen från staten ännu större per kWh. Istället för 50 eller 79 öre blir den mellan 90 och 129 öre per kWh.

Skälet till de chockhöjda elpriserna är att S-regeringen avvecklade kärnkraften innan man ordnat någon annan kraftfull elproduktion. Socialdemokraterna lät miljöpartister fira nedläggning av reaktor efter reaktor. Och hävdade att ingen skulle drabbas. Jovisst!

Alla har blivit lidande av den ansvarslösa energipolitiken. Eftersom Sverige producerat mindre el har våra priser stigit i takt med att de europeiska priserna dragit iväg. Detta trots att vattenkraften är billig att producera. Här uppstod en vinst i elsystemet som hamnade hos staten.

Det är dessa resurser som nu betalas tillbaka till hushåll och företag.

Producera mer el än efterfrågan sänker priserna

Men detta är inget hållbart system. Typiskt socialistiskt tänkande: först dra in pengarna från hushåll och företag till staten, för att sedan betala ut dem enligt den politiska överhetens beslut.

För att komma ifrån tillfälliga chockhöjningar på elpriserna måste Sverige producera mer el i Sverige. Att återupprätta kärnkraftens andel är stabilaste vägen att få planerbar energi som inte är beroende av att det blåser.

När Sverige producerar mer el än som konsumeras i landet, då blir inte europeiska marknadspriserna styrande längre. Då kan vi exporterar så mycket det går i undervattenskablarna, utan att det slår igenom på svenska marknaden. Då är utbudet så högt att efterfrågan inte driver upp priserna.

Det är detta samband som ”gröna” politiker inte begriper sig på. De tror att man kan stänga ned det som inte behövs. Men då driver man upp elpriserna.

Sänk sedan elskatten

Det är nog svårt att snabbt sänka elskatten, som Smålandsposten föreslår, eftersom det först måste finnas en tillräckligt stor elproduktion igång när efterfrågan ökar som en följd av sänkt elskatt. Annars stiger elpriserna ändå, på marknaden, eftersom brist på el kan uppstå.

Men det är på sikt galet att en tredjedel av elpriset utgörs av skatt och moms.

Detta är en effekt av den ”gröna” omställningen som Socialdemokraterna med stödpartier drivit på för. Detta planekonomiska tänkande har gjort att oljeeldningen ökat medan den för klimatet skonsamma kärnkraft stängts ned. ”Grön” har i praktiken blivit miljöskadlig.

När stabiliteten i en kraftigt utbyggd svensk elproduktion finns på plats är det dags att sänka elskatten. Då kan hushåll och företag få tillbaka det som förut var självskrivet: stabil tillgång till el till rimliga priser.