Under april månad tar anfallskrigaren Vladimir Putin kontrollen över Förenta Nationerna genom att utse rysk ordförande i det styrande säkerhetsrådet. Det visar hur obsolet hela FN-systemet är.

ANALYS. Svenskar har fått lära sig att FN är en fin, god och fredlig organisation. Sanningen är att FN är fylld av korrupta regimer som använder ”världssamfundet” för att nå sina syften.

Skälet till att FN varit bortglömt under Rysslands anfallskrig mot Ukraina är att Vladimir Putin kan stoppa allt som FN skulle kunna göra för att stödja Ukraina. Ryssland har vetomakt i det beslutande säkerhetsrådet. Det har gjort FN helt maktlöst sedan kriget startade 24 februari 2022.

Nu visas än tydligare hur absurd organisationen är.

Ryssland tar över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd.

I FN är det våldsverkarna som får leda världssamfundet.

Ordförandeskapet i säkerhetsrådet betyder mer än symbolvärdet. Ordföranden har makten i institutionen, leder alla diskussioner, ska hålla ordning på mötena och kontrollera agendan.

Den ukrainska reaktionen är hård. Oleh Nikolenko, talesman för Ukrainas utrikesminister säger i en intervju med Kyiv Post att Ryssland driver med internationella lagar och FN-stadgan.