Justitieombudsmannen konstaterar att anställda på Migrationsverket gynnar personer som har samma utländska bakgrund som de själva.

KOMMENTAR. JO har granskat de förvar där människor som ska utvisas hålls. Man finner att utbildningsnivån är låg, att personal inte behärskar svenska och att anställda missbruk av sin ställning.

Kritiken mot Migrationsverkets förvar är alltså stenhård.

Personal kan inte göra sig förstådd på svenska

Det är Fokus som läst offentliggjordes granskningsprotokollet från ett oanmält besök som Justitieombudsmannen (JO) gjorde vid Migrationsverkets förvar i Mölndal i januari.

Kunskaperna i svenska språket hos de anställda vid förvaret var så pass dåliga att JO:s medarbetare i några samtal noterade svårigheter att förstå vad personalen svarade.

”Även förvarstagna, som själva talade svenska, uppgav att delar av personalen inte behärskar svenska och att de därför inte kan prata med all personal”, heter det i protokollet.

Personal missbrukar sin ställning

Kritiken är än hårdare om hur personalen arbetar och begår lagbrott. Rapporten blottlägger systematiskt maktmissbruk. Migrationsverkets personal hotar folk om att de kan ”hamna på isoleringen” samtidigt som de tillämpar, olaglig, positiv särbehandling av personer med samma ursprung som personalen.

”Flera förvarstagna berättade även att det förekommer att personal särbehandlar förvarstagna med samma ursprung eller förvarstagna som talar samma språk som personalen. Förvarstagna uppgav också att reglerna i förvaret är beroende av vilka som tjänstgör”.

Klantänkande strider mot svensk likabehandling

Det här strider mot svenska värderingar och svensk lagstiftning som anger att strikt likabehandling ska ske på objektiva grunder.

Rapporten visar hur klansamhällen från andra delar av världen nu äter sig in i svenska myndigheter och hur myndighetspersonal, som ska tillämpa svensk lag, struntar i lagen och gynnar dem med liknande etnisk och kulturell bakgrund.

Det här visar att svenska statsapparaten är i fritt fall. Det är inte endast polisen som inte klarar sin kärnuppgift. Också andra myndigheter börjar efterlikna Mellanösterns korrumperade miljö.