Det är chocksiffror som finns undangömda i Migrationsverkets officiella statistik. Antalet beviljade uppehållstillstånd har ökat hittills under 2023, jämfört med 2022. Detta även om ukrainarna räknas bort.

Få har tagit del av statistiken från Migrationsverket. Men Riks har sammanställt januari-mars 2023 och jämfört det med samma period förra året.

Antalet som fått uppehållstillstånd som ”anknytningsfall” har ökat med 29 procent från det att Morgan Johansson (S) var migrationsminster till att nu Maria Malmer Stenergard (M) innehar posten.

Totalt har över 21.000 personer beviljats uppehållstillstånd första kvartalet, det är 2.000 fler än samma period förra året.

Frågan kan ställas vart det paradigmskifte som Tidöpartierna utlovade tagit vägen. (se mer om det i dagens ledare).

Se inslaget om chocksiffrorna i Riks: