I SVT publiceras ny opinionsmätning från Novus. Där fortsätter Centerpartiet att backa. Nu är det fyra partier som ligger strax över eller under spärrgränsen för riksdagen.

Vänsterpartierna har legat högt i Novus, men nu får de något lägre stöd än tidigare i vinter. Om man ser till hur Novusmätningen skulle falla ut i riksdagsmandat får SD och M tillsammans två mandat mer än i valet i höstas, 143 mot 141. Men eftersom både KD och L hamnar under spärren fattas 32 mandat för majoritet.

Också C och MP ligger nära spärren. Det syns ingen ”Murre-effekt” sedan Centerpartiet den 2 februari valde Muharrem Demirok till partiledare efter Annie Lööf.

Se inslag om Novus i Riks:

Sett till partiernas stöd ser det ut som följer:

Källa: SVT/Novus