Under natten har svensk utsänd personal evakuerats från Khartoum i Sudan under svåra förhållanden. Till skillnad från i Kabul i Afghanistan 2021 var Sverige inte sist på bollen. 

Det är ett tiotal svenskar som varit utsända av Sida, Migrationsverket och UD har med svensk militär hjälp kunnat lämna landet. De har tillsammans med sina familjer och ett antal medföljande svenskar under morgontimmarna lämnat landet som står på gränsen till fullskaligt inbördeskrig. 

Insatsen genomfördes under ”mycket svåra förhållanden och under stor tidspress”. 

Situationen fruktansvärd

Statsminister Ulf Kristersson är väldig glad över att svensk ambassadpersonal har evakuerats trots att situationen i huvudstaden den senaste veckan har varit fruktansvärd. 

Det var för att kunna genomföra denna militär insats som riksdagen under söndagen blixtinkallades för att godkänna förslaget att skicka en väpnad svensk styrka till Sudan för att bistå i evakueringen. 

Det är fullt kaos i Sudan och huvudstaden Khartoum sedan inbördeskrig brutit ut.

Evakueringen ägde rum inom ramen för internationell samverkan, rapporterar SVT.