Ulandshjälp är mycket populärt bland många liberaler och vänsterpartier, men ännu en gång visar det sig att bistånd förvärrar situationen. Det blodiga inbördeskriget i Sudan blossade upp, inte minst på grund av att man fick pengar till vapen – biståndspengar från EU.

KOMMENTAR. EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (EUTF) har som syfte att ge ”stabilitet och fred” och ”bättre migrationshantering” på kontinenten. Under sju år har över 50 miljarder svenska kronor delats ut till olika projekt i Afrika. Sudan som ingår i regionen Afrikas horn har fått drygt 20 miljarder kronor.

– Sudan har spelat en nyckelroll som transitland, många beger sig till Medelhavet via Sudan. Så EU har gett pengar till den sudanesiska regeringen för att minska antalet flyktingar och mycket av pengarna har gått till milisgruppen RSF, säger Johan Brosché, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Vapenköp

EU:s enorma biståndspengar har gruppen använt för att köpa vapen som nu används i striderna. Och hotar inte minst européerna som var där.

Bryssel ville alltså minska antalet flyktingar, men orsakar istället att antalet flyktingar blir fler. Striderna i Sudan gör att människor flyr från landet.

– De flesta flyr till närområden och många kommer att bege sig till Egypten, men troligen kommer också antalet migranter till Europa öka, säger Johan Brosché till Expressen.

EU gör som alltid: slösar enorma summor pengar på ”goda” ambitioner och åstadkommer bara en värre situation. EU:s budget borde bantas rejält. EU-byråkrater vet inte hur pengar används bäst.