Eftersom det har riktats kritik mot att ordet ”folkutbyte” används i debatten tar sig Kvällspasset an den officiella befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån. Om den trend som varit gällande senaste tio åren räknas framåt, så hamnar svenskar i minoritet om mindre än 30 år.

Av officiell statlig statistik framgår hur många som är födda i landet, som är utlandsfödda och som har invandrarbakgrund genom att en eller båda föräldrar är utlandsfödda.

– Har man beviljat 2,3 miljoner uppehållstillstånd sedan millennieskiftet får det konsekvenser, säger journalisten Gunnar Sandelin.

Färre svenskar

Sandelin redovisar först statistik om de förändringar som skett i Sverige de senaste 20 åren.

Antalet utrikesfödda har ökat med över en miljon personer. Samtidigt har antalet födda i landet med två svenskfödda föräldrar minskat med över 150.000 personer.

Och då ska man komma ihåg att tredje generationens invandrare ingår i sistnämnda grupp.

– Media har undvikit att tala om hur dramatiskt utvecklingen är, säger Sandelin.

När är folkutbytet genomfört?

Sandelin har räknat på vad effekten blir om denna utveckling får fortsätta kommande årtionden.

Om det fortsätter som det varit de senaste tio åren, 2013-2022, så är folkutbytet genomfört år 2050. Alltså om 27 år. Detta om man menar att folkutbyte är uppnått när svenskarna är i minoritet i sitt eget land.

Detta är fakta, byggd på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån.

Integrationspolitik blir omöjlig

Men vad får det för konsekvenser om svenska folket blir i minoritet i det egna landet?

– Om det inte finns en majoritetskultur finns det inget att integreras in i, säger Jomshof.

– Då slår vi sönder hela grunden som samhället vilar på, konstaterar han.

*

Se hela Kvälspasset i Riks: