Finland har högtidligt välkomnats som fullvärdig medlem av försvarssamarbetet North Atlantic Treaty Organization, Nato. Sverige får vackert stanna utanför och är inte välkommet. Felet är S-regeringens, menar Carl Bildt.

Fram till nu har partierna hållit sams trots de pinsamma turerna där turkiske presidenten Erdogan lurat skjortan av svenska regeringar.

Turkiet lovade ingenting

Men nu riktar Carl Bildt kritik mot det avtal som föregående regering slöt med Turkiet och som stöddes av dåvarande oppositionen.

– Det kanske var ofrånkomligt att det kom till det här, men det finns inga egentliga förpliktelser från Turkisk sida i det här avtalet, säger Bildt till SVT.

Den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt menade att det trilaterala avtal som slöts, och som bland annat innebar att Sverige skulle införa en hårdare terrorlagstiftning, inte var tillräckligt bindande för Turkiet.

– De lovade aldrig att ratificera oss och godkänna oss som medlem, det var det som var problemet, säger han.

Ann Linde (S) nöjde sig med muntligt löfte

Ansvarig för Turkiet-avtalet är dåvarande utrikesminister Ann Linde (S) och hon försvarar sig med att hon fick muntligt löfte från turkiske utrikesministern.

– Han sa ordagrant att vi var välkomna, både Finland och Sverige och Erdogan sa samma sak till Finlands president. Vi kände då att andra problem som vi hade med Turkiet, skulle vi kunna hantera vid sidan om själva Natoprocessen.

SVT frågar: Menar du att de ljög, eller varför sade de så?

– Det är bara att konstatera att de sa en sak innan och sedan ändrade de sig, säger Linde.

S-regeringen skaffade sig inga försäkringar om att Turkiet skulle fullfölja sitt muntliga löfte, medan Sverige i skriftligt avtal lovade turkarna att göra vissa saker.

Detta är höjden av amatörism. Om turkarna krävde skriftliga garantier, skulle naturligtvis Sverige gjort detsamma.