Igår kväll var Jimmie Åkesson med i SVT:s intervjuprogram och fick i 30 minuter svara på tillspetsade och välförberedda frågor. Det är rätt format. Ordentligt med tid både för frågor och svar. Här kan en politiker och makthavare inte komma undan.

Makthavare och inte minst demokratiskt valda sådana ska ställa upp på intervjuer så att allmänheten kan ta del av deras resonemang, prioriteringar och sätt att tänka. Programmet 30 minuter ger den ”konsumentupplysningen” till väljarna.

Hyckleri blottläggs kraftfullt

Den makthavare som försöker smita undan klarar sig sämst. Jag minns hur dåvarande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i sin medverkan 2021 försökte smita undan att hans parti bytt åsikt om språkkrav för svenskt medborgarkrav. I eget inlägg hade Johansson dömt ut kravet som ”bedrövligt” och med fel värdegrund. Nu föreslog S exakt samma sak.

”Jag har tänkt om”, tvingades till slut Johansson erkänna och därmed vara ”bedrövlig” i hans egna ögon.

Erkännandet blir så mycket kraftfullare i TV, eftersom en skriven intervju skalar bort den plågsamhet man ser i Johanssons ansikte över att behöva erkänna sitt hyckleri.

Åkesson stod på fast grund

Några sådana problem hade inte Jimmie Åkesson i gårdagskvällens intervju. Han fick många tillspetsade frågor som försökte leta fram en spricka, en motsägelse eller en ologisk hållning. Men Åkesson stod testet.

Sakligt och lugnt kunde han förklara varför vindkraft kan byggas där den är välkommen, men att vindkraft inte löser landets elbehov. När det inte blåser eldas det olja, vilket ju inte är bra för klimatet.

Samma sak med bränslepriserna och reduktionsplikten (inblandningen av kottar, förlåt biodrivmedel, i bränslet). Åkesson har inte fått ner bränslepriserna med 10 kr, även om skatten är sänkt med 1 kr. ”Vi fick inte egen majoritet”, konstaterar han. Och trots att L vill göra som S och höja bränsleskatterna, är riktningen att priserna sänks. Inte minst med borttagen eller låg reduktionsplikt från årsskiftet 2023/24.

För SD-väljarna är det naturligtvis inte vad man hoppats, men Åkesson ger en förklaring: för få röstade på partiet för att han skulle kunnat göra mer. Och att vända trenden från stigande skatter till sänkta, trots att man endast har 20 procent av väljarna, är rätt bra utdelning.

Svenskhetsdefinitionen är lätt att vinna

Åkesson fick också fråga om namngivna personer med utländsk bakgrund var svenska, en retorisk fråga som vänstern använt i 30 år som angrepp mot dem som vill behålla Sverige med svensk identitet. Han bara log och sa att han inte avgör hur enskilda ser på sin identitet.

När man diskuterar demografi (folksammansättning) och när svenskarna kan bli minoritet i sitt eget land handlar det just om utvecklingen på aggregerad nivå, inte om enskilda fall. Då finns endast några få konkreta mått i den officiella statistiken: Utlandsfödd, svenskfödd med utlandsfödda föräldrar, eller svenskfödd med två svenskfödda föräldrar.

Om de svenskfödda med svenkfödda föräldrar (där alltså tredje generationens invandrare ingår) blir i minoritet, finns det ingen majoritetskultur kvar. Då blir vi som i Mellanöstern och Afrika: olika stammar och klaner med helt olika normsystem, som bara råkar leva på samma plätt på jorden. Man kan vara för det – som sju av åtta riksdagspartier – eller inte vilja ha det så – som SD.

Det har inte med någon enskild person att göra. Det har med hur samhället i stort ska utvecklas.

Också här klargjorde Åkesson med enkelhet hur han ser på det. Bara sunt förnuft.

Nästa statsminister?

Programledaren Anders Holmberg tog inte upp frågan som tidningar lyft: siktar Åkesson på att bli statsminister efter nästa val? Frågan kom nog inte upp i intervjun eftersom svaret är: Ja.

Och utifrån hur Åkesson klarade provet av närgående intervju i 30 minuter kan alla se att han har kvalifikationerna att inte bara vara politisk ledare i toppskiktet utan också inta den yttersta positionen som regeringschef.