Åter legitimerar staten medicinska experimentella behandlingar som har stora risker för barn. Denna gång av vänsterradikala idéer om att könet är en konstruktion. Det är en skandal som kan komma att betraktas som värre än Neurosedynskandalen.

Under 1960-talets början gavs gravida Neurosedyn, ett nytt sömnmedel som man trodde vara säkrare än äldre sömnmedel. Totalt drabbades 10.000 nyfödda av svåra missbildningar i 46 länder. I Sverige föddes 186 barn utan armar, blinda eller döva. Läkemedlet förbjöds.

Idag opererar svensk sjukvård brösten bort på flickor. Diagnos: könsdysfori. Bara på Karolinska sjukhuset har man opererat bort brösten på 134 flickor i åldern 13-20 år. Hundratals barn har behandlats med hormoner som kan leda till infertilitet, benskörhet, depressioner eller hjärtinfarkt och stroke i tidig ålder. Flera sjukhus fortsätter denna ”behandling” även om Socialstyrelsen ändrat sin rekommendation.

Förment progressiva läkare sätter kniven i barns könsorgan

Medan Neurosedynskandalen orsakades av att man inte visste hur farligt behandlingen var, sker nutidens hormonbehandlingar av barn och unga trots att man vet vilka risker det har.

”Förment progressiva läkare, psykologer och opinionsbildare har bidragit till att staten har sanktionerat experimentella behandlingar på barn. I praktiken har sjukvården ofta behandlat psykiatriska tillstånd med hormoner och kirurgi”, skriver ledarskribenten Emma Jaenson i gästkolumn G-P.

Hormonbehandlingen för könsdysfori har som sagt väl dokumenterade bieffekter.

Vänsteraktivismen driver på

”Det hindrade inte heller dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att 2018 presentera ännu mer radikala förslag: sänk åldersgränsen från 18 år till 15 år för könskorrigeringar utan föräldrars samtycke”, påpekar Jaenson.

Vänsterradikalismen ligger bakom: ”Att ifrågasätta behandlingarna har ofta betraktats som transfobiskt och bakåtsträvande.” Det har ansetts vara högerns kulturkrig att vara emot könskorrigerande operationer på barn som ännu inte har sin identitet klar.

”Det är inte omöjligt att vår tids irreversibla och experimentella hormonbehandling och kirurgi på barn kommer att betraktas som värre än Neurosedynskandalen”, avslutar Jaenson.