Det är märkligt att politiker och polisledning hävdar att man inte vet varför Sverige har en ökad kriminalitet. Statistiken visar på tydliga orsaker.

Kopplingen mellan invandring och brottslighet är tydlig. Det säger Gunnar Sandelin, mångårig journalist på bland annat Aktuellt och Rapport.

I Riks visar han på statistik som sätter brottsligheten i samband med den invandring som skett från Mellanöstern och Afrika.

– Man kan säga att ju grövre våldet blir, desto mer centreras det kring de här tre grupperna: Mellanöstern, Västasien och Afrika, säger Gunnar Sandelin.

Se inslaget i Riks: